Aarhus Universitets segl

Leksikalsk genanvendelse (samme taler)

Leksikalsk genanvendelse betyder, at dele af eller hele ytringer gentages i interaktioner. Gentagelsen kan både udføres af taler selv, og talere kan gentage noget, en anden har sagt.

Gentagelser udført af samme taler kan bl.a. bruges til at markere afslutninger på historiefortællinger. I så fald optræder præcis de samme ord i starten og i slutningen af historien. Indledninger på historiefortællinger annoncerer, at en historie vil blive fortalt, og hvad historien kommer til at dreje sig om - og således også hvornår historien potentielt er slut. Udover at afslutningen på historien indholdsmæssigt svarer til det, der blev annonceret i indledningen, kan leksikalsk genanvendelse være med til at markere historiens afslutning.

I nedenstående eksempel ses et tydeligt tilfælde af leksikalsk genanvendelse, der bliver brugt som afslutning på en historie. I starten af uddraget vises historieindledningen, hvor vurderingen så’n >↑fuldstændig vildt<= (4-5) optræder, og historiefortælleren annoncerer, at historiefortællingen skal omhandle vildt vejr:

Grønkjær og Asmussen (2014) | Majk | 06 ((telefon))

01   Lone:  =>det' været< så'n nogen kæmpe
02   Lone:  s:ne
03          (0.7)
04   Lone:  og haglbyger så'n
05   Lone:  >↑[fuld]stændig vildt<=
06   Anne:    [.hh ]
07   Anne:  =>Er det< ri:gtig?
08   Lone:  Ja så'n |- (0.6) -|[Jeg sad og læ:st']

I dette næste uddrag fra senere i samme samtale optræder en klassisk vurderende afslutning på historien. Her gentager fortælleren så’n (0.5) fuldstændig vildt (3-5) fra indledningen. Gentagelsen markerer, at annonceringen fra indledningen er blevet ført til dørs, og at historiefortælleren har afsluttet sin fortælling om vildt vejr:

Grønkjær og Asmussen (2014) | Majk ((telefon))

01   Lone:  gå hjem til middag der k- kom der
02   Lone:  oss- bare så'n (t)k:æmpe snebyge
03   Lone:  så'n
04          (0.5)
05   Lone:  fuldstændig vildt
06          (0.5)
07   Anne:  [J*a okh(ayh) ]


Kilder og yderligere læsning

Grønkjær og Asmussen (2014) om leksikalsk genanvendelse udført at samme taler, brugt som historieafslutter.

Larsen (2015) handler om leksikalsk genanvendelse i afslutning af historier.


Indgange

Former > Diskursenheder > Historier

Former > Gentagelser > Af egne ytringer

Funktioner > Samtalehanndlinger > Indledning af afslutning af aktiviteter > Aktivitetsafslutning

Funktioner > Samtalehandlinger > Informerende, rapporterende og fortællende samtalehandlinger > Historiefortælling