Aarhus Universitets segl

Samtalehandlinger

Denne del af samtalegrammatikken ser på de kommunikative handlinger, som ytringer udfører. Vi har opdelt handlingerne i overordnede typer, som du kan se i navigationen til venstre. Under hver af de overordnede typer finder du opslag om de konkrete samtalehandlinger.

Der findes mange måder at inddele samtalehandlinger på. Vores overordnede inddeling afspejler dagligsprogets betegnelser for handlinger og kategorierne til de handlingstyper, vi finder i samtaler (se nærmere under Data).

Yderligere læsning:

Schegloff (2007). Den gennemgang som vores opdeling først og fremmest er inspireret af. Den er meget omfattende.

Sidnell (2010, kapitel 6). En kortere gennemgang af principperne fra Schegloff (2007).

Steensig (2010). Gennemgår kort de kompetencer der skal til for at kunne deltage i samtaler, herunder "handlingskompetence" og "sekventiel kompetence".