Aarhus Universitets segl

Spørgende samtalehandlinger

En ting vi gør meget i samtaler, er at stille spørgsmål og svare på dem. Overordnet findes der to typer spørgsmål, vi kan stille: anmodninger om information og anmodninger om bekræftelse. I begge tilfælde antager spørgeren, at svareren ved mere om det, der spørges til, end spørgeren selv. 

Ved anmodninger om bekræftelse beder spørgeren en samtaledeltager om at be- eller afkræfte et forhold. Det svar, der efterspørges, er som minimum et ja eller et nej, og vi kan derfor også kalde anmodninger om bekræftelse for ja/nej-spørgsmål. Anmodninger om information kan vi kalde for HV-spørgsmål - de beder svareren oplyse noget information, spørgeren ikke selv besidder.
Disse to overordnede typer spørgsmål omfatter adskillige specialiserede kategorier af spørgsmål, der kan bruges i forskellige situationer til forskellige formål.

Spørgsmål kan tage mange forskellige former. Både interrogative og deklarative sætninger samt enkeltfraser og -ord kan bruges til at stille spørgsmål i naturlig interaktion.

Følgende undergrupper af spørgende samtalehandlinger beskriver vi nøjere: