Aarhus Universitets segl

Hvem er vi?

Forskergruppen bag samtalegrammatik.dk hedder DanTIN ("Danish Talk-In-Interaction") og består af studerende og forskere fra Lingvistik på Aarhus Universitet. Se mere under DanTIN-gruppen. Vi vil også i fremtiden danne kernen i arbejdet med hjemmesiden og dens beskrivelse af dansk samtalegrammatik. Men det er vores plan og håb at talesprogsforskere, samtaleforskere og andre interesserede vil bidrage i årene der kommer (se mere under Bidrag).

Gruppen blev dannet i slutningen af 2009 efter et oplæg af Jakob Steensig, lingvist og samtaleforsker, hvor han opridsede nogle fænomener han havde bemærket i samtalesproget og inviterede interesserede studerende til at være med til at udforske dem. Siden da har gruppen udforsket de fleste af disse fænomener og føjet andre til. I slutningen af 2012 besluttede vi så at gøre vores arbejde mere systematisk ved at lave en egentlig samtalegrammatik på nettet, som er den du kigger på nu. Under Yderligere læsning i bunden af denne side kan du se en fortegnelse over, hvad vi indtil videre har publiceret.

Vores arbejde har foreløbigt resulteret i oplæg til en række konferencer, videnskabelige publiceringer samt et væld af studenteropgaver. Det er dette arbejde, som er grundstammen i Samtalegrammatik.dk, men samtidig har vi også sat os ind i, hvad andre har lavet om danske samtalegrammatiske fænomener, således at indsigter fra andres arbejde også kan blive repræsenteret i samtalegrammatikken.

Arbejdet modtager ikke nogen direkte støtte, men Institut for Kommunikation og Kultur (som Lingvistik hører under) har støttet vores konferencedeltagelse og i det hele taget vist stor velvilje over for projektet. AU-kommunikation, som bl.a. står for hjemmesider på Aarhus Universitet, har skabt platformen, som hjemmesiden er bygget på og hjælper os med teknisk støtte og vedligeholdelse af siden. Studerende og personale på Lingvistik og andre sproginteresserede har vist stor interesse for vores arbejde. Det er vi meget taknemmelige for.

Vi har et tæt samarbejde med Ordbog over Dansk Talesprog på Københavns Universitet.

Vi redigerer hjemmesiden kollektivt, men det er Jakob Steensig som er den officielt ansvarshavende for siden.

 


Yderligere læsning

Brøcker m.fl. (2012) er en videnskabelig artikel på dansk om DanTINs arbejde og fire samtalesprogsfænomener, hvad, ledstilling efter fordi, Øh og tunge led i forfeltet.

Hamann, Kragelund & Mikkelsen (2012) er en videnskabelig artikel på dansk som fortæller om DanTIN's metode og om samtalefænomenerne ordet øhs funktioner, ordstilling efter fordi, realiseringer af datidsendelsen -ede og kopula-drop.

Hamann & Lange (2011) er et bidrag til Sprogmuseet.dk om Øh.

Hamann, Lange & Brøcker (2011a) er en dansk videnskabelig artikel om tunge led i forfeltet.

Hamann, Lange & Brøcker (2011b) er et bidrag til Sprogmuseet.dk om tunge led i forfeltet.

Jørgensen (2011b) er et bidrag til Sprogmuseet.dk om ordet hvad i dansk samtalesprog.

Mikkelsen (2011a) er en videnskabelig artikel på dansk om funktionen af forskellige ledstillinger efter fordi.

Mikkelsen (2011b) er et bidrag til Sprogmuseet.dk om ledstilling efter fordi.

Steensig (2010a) henvender sig til undervisere i dansk som andetsprog og indeholder et forslag til hvilke kompetencer man skal have for at kunne fungere i danske samtaler.

Steensig m.fl. (2011) er et bidrag til Sprogmuseet.dk som kort ridser DanTIN's program op om at beskrive samtalesproget på dets egne vilkår.

Steensig m.fl. (2013) er en videnskabelig artikel på engelsk som forklarer ideen bag denne hjemmeside og gør rede for fænomenerne ej, nå og rapporteret tale i historiefortælling.