Aarhus Universitets segl

Guide til brug af siden

De fleste af siderne i samtalegrammatik.dk er bygget op som denne side.

Helt øverst og nederst er der menuer og links, som er en fast del af Aarhus Universitets (AUs) hjemmesider, og som vi ikke vil sige mere om her.

Øverst (under AUs bjælker) står der i venstre hjørne Samtalegrammatik, hvilket er det sikre tegn på at du er inde i Samtalegrammatik.dk. Til højre i samme linje er der en søgefunktion. Denne søgefunktion virker desværre ikke , og derfor har vi oprettet et register med alle vores opslag, som du finder nederst i menulinjen. 

Under denne linje finder du en linje med en "sti" (den der starter med "Du er her:") og herunder til højre vores logo (og nogle steder også andre illustrationer) og i midten en tekst. Til venstre har du "navigationen".

Stien viser dig, hvor i sidens hierarki du befinder dig. Du kan gå tilbage ad stien ved at klikke på de forskellige trin.

Logoet for samtalegrammatik.dk er to wugger, der snakker sammen. Wuggen er et lingvistisk dyr (se mere om wug på wikipedia), og det tegn, der står i taleboblen, er det fonetiske tegn for et "schwa". Det er den lyd, der fremkommer når vi udtaler et ubetonet e på dansk (fx det sidste e i tydelig udtale af samtale). Det, at de to dyr sammen siger schwa, illustrerer vores opfattelse af, at samtalesproget er noget, der frembringes i et samarbejde mellem samtaledeltagerne (se mere under vores metode).

Teksten i midten er denne sides hovedindhold, og den afspejler forhåbentlig overskriften og giver dig nye oplysninger. Den indeholder ofte links til at gå videre, og disse links kan både stå inde i teksten (som her) og i en liste under teksten, hvor der så henvises til underkategorier eller konkrete beskrivelser, der hører under den kategori, som teksten beskriver. 

Navigationen i venstre side viser dig hovedoverskrifterne i samtalegrammatikken og underoverskrifterne i den del af grammatikken, du er inde i. Den er således samtalegrammatikkens indholdsfortegnelse og skulle medvirke til, at du hele tiden har et overblik over samtalegrammatikken indhold.

De to hovedindgange til grammatikken er Former og Handlinger. Ved at klikke på Former åbner du en indholdsfortegnelse, hvor samtalesprogets former og strukturer gennemgås fra de mindste til de største (fra enkelte lyde til sætninger og diskursenheder). I den anden hovedindgang, Handlinger, kan du slå op under forskellige kommunikative handlinger og se hvilke former og strukturer, der bruges til at udføre disse.

I navigationen finder du også Bidrag, som du kan vælge, hvis du gerne vil sige din mening om vores beskrivelser, har forslag til forbedringer eller ændringer eller vil skrive et bidrag til grammatikken. Under Links og referencer finder du en komplet, alfabetisk fortegnelse over alle de kilder, der er brugt i hele samtalegrammatikken, hvor vi har sørget for at linke til de relevante kilder, hvis det har været muligt. Det næstsidste punkt i navigationen er Udskriftssystem for samtaleeksempler, hvor du kan finde en fortegnelse over de tegn, vi bruger i samtaleudskrifter.

Nogle af siderne ser lidt anderledes ud. Det er dem, vi kalder "opslag". Disse er forskningsbaserede beskrivelser af konkrete fænomener, men dog korte og forhåbentlig tilgængelige. Disse opslag findes typisk for enden af en sti, og de står oftest i en liste under teksten i det opslag, der kommer for enden af stien.

Hvis du klikker på Generelt om opslag her nedenfor, kan du se et eksempel på et opslag, og heri guider vi dig til, hvordan man kan bruge sådan et.

De fleste sider slutter med overskriften Kilder og yderligere læsning. Under denne overskrift giver vi en kort beskrivelse af nogle af de kilder, vi har brugt da vi lavede den tekst, der findes på siden. Vi henviser normalt med forfatters efternavn og årstal i parentes. Hvis du vil se hele referencen eller linket, skal du klikke dig hen til Referencer og links, hvor du finder hele referencen og/eller linket til kilderne.