Aarhus Universitets segl

GEL

Projektet ”Grammar in Everyday Life” eller på dansk ”Hverdagsgrammatik - Hvordan folk stiller spørgsmål, forhandler samtaledeltagelse og styrer andres handlinger i dansk hverdagsinteraktion” finder sted 2019-2023 og er finansieret med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Udgangspunktet er at samtalesproget er helt anderledes end skriftsproget. Men mange sprogbeskrivelser og grammatikker har hidtil beskrevet sproget, som det er, når man skriver det ned eller forestiller sig det. Dette er et problem, når man f.eks. skal undervise udlændinge i at begå sig i samtaler eller vurdere børns talesprog. Hvis man kun har skriftsproget at sammenligne med, bliver sproget kunstigt, og de voksne bedømmer børnene forkert. Vores forskningsenhed, DanTIN, er ved at opbygge en fuldstændig grammatik for dansk samtalesprog ud fra optagelser af dagligdags samtaler, som vi har indsamlet gennem en årrække. Vores projekt "Hverdagsgrammatik – Hvordan folk stiller spørgsmål, inviterer til samtaledeltagelse og styrer andres handlinger i dansk hverdagsinteraktion", er et vigtigt skridt på vejen mod den fuldstændige grammatik. Det beskriver, hvordan danske samtaledeltagere laver spørgsmål, hvordan de sikrer sig, at deres samtalepartnere er med på, hvad de siger, og hvordan man i samtaler beder om noget eller beordrer andre til at gøre noget. Udover at levere forskningsresultater til internationale tidsskrifter, vil projektet også bidrage til grammatiske beskrivelser her på samtalegrammatik.dk, henvendt til mennesker uden specialistviden, og det vil blive brugt til at udarbejde undervisningsmateriale om dansk samtalegrammatik.

Projektdeltagere: