Aarhus Universitets segl

Undervisningsmaterialer

På denne side finder du undervisningsmaterialer til brug i undervisning i dansk som andetsprog. Filosofien bag materialet er at kursisten/eleven skal øve sig i hverdagssamtaler ved at arbejde med dialoger baseret på autentiske samtaler.

Der er selvfølgelig en didaktisk pointe i, at kursisten i første omgang møder dialoger i et tempo, der er til at følge og forstå. Omvendt er dialoger i det meste undervisningsmateriale klinisk rensede for partikler (fx ej og ) ligesom samtaleparterne i dialogerne sjældent viser, at de faktisk forholder sig til, hvad den anden siger. Dette er blot for at nævne nogle et par af de mest iøjnefaldende forskelle.

Af disse grunde har vi arbejdet på at udvikle noget undervisningsmateriale, der er baseret på autentiske samtaler. Det er hensigten, at de kan bruges som supplement til de forskellige læringsmaterialer, der allerede eksisterer, og de kan forhåbentlig bidrage til, at kursisterne bliver bedre til at samtale ude i den virkelige verden.

Vi har prøvet at bruge materialet i undervisning til både DU-1, 2 og 3, og vi mener, at der kan være noget at hente for kursister på alle niveauer. Materialet kan anvendes på et utal af måder, og du har sikkert selv en masse idéer til, hvordan det kan bruges. I det følgende følger en beskrivelse af nogle af de idéer, vi selv har testet.

Og så vil vi selvfølgelig altid gerne høre fra lærere, der har prøvet vores materialer og har idéer, kommentarer, spørgsmål og konstruktiv kritik!

Materalet udgøres af to dele, som beskrives herunder.

Autentiske Samtaler

Autentiske Samtaler er en samling små dialoger fra autentiske hverdagssamtaler. Det er hensigten, at de kan bruges som supplement til de forskellige læringsmaterialer, der allerede eksisterer målrettet alle tre danskuddannelser, og de kan forhåbentlig bidrage til, at kursisterne bliver bedre til at samtale ude i den virkelige verden.

Med til materialet hører en lærervejledning samt en række samtaler i Powerpoint-præsentationer og tilhørende transskription, der kan printes og gives til kursisterne.

Der findes også en oversigt over de forskellige samtaler i materialet, hvor man nemt kan danne sig et overblik over emner, grammatik og almindelige vendinger, som de forskellige samtaler introducerer. Hvis man arbejder med ferie som emne i undervisningen, kan man fx supplere med dialogen Preben og Thomas – Ferie i Thailand. Og hvis man skal introducere, hvordan man kan fortælle om fremtiden på dansk, kan det gøres med hjælp fra samtalen Mødregruppen – Eksamen i januar.

Det er planen, at vi løbende vil opdatere materialet med nye dialoger. Hvis der er særlige emner eller samtalefænomener, du som sproglærer er interesseret i at inddrage i undervisningen, er du også meget velkommen til at skrive til os. Så kan vi arbejde på at gøre det tilgængeligt på siden.

Materialet bygger på optagelser af samtaler, der er frit tilgængelige via SamtaleBank.

Samtaleri

Samtaleri er et undervisningsmateriale i fem lektioner målrettet DU3 modul 4 til 6. Formålet med materialet er at bringe mere talesprog ind i andetsprogsundervisningen. Udgangspunktet er derfor optagelser af autentisk talesprog, der herigennem illustrerer relevante samtalekompetencer.

Samtaleri består af fem lektioner med hver deres samtalemæssige fokus:

  • Lektion 1: Hvordan man fortæller en historie og leder efter ord.
  • Lektion 2: Reparatur – dvs. hvad man siger, hvis man ikke hører eller ikke forstår hvad der bliver sagt.
  • Lektion 3: Hvordan man introducerer et samtaleemne.
  • Lektion 4: Hvordan man afslutter en samtale.
  • Lektion 5: Hvordan man kan skifte samtaleemne.

Alle lektioner har tre komponenter – en Powerpoint-præsentation, en lærervejledning og en kursistopgave. Der findes også en generel lærervejledning.

Materialet er udarbejdet af Benjamin Riise, der er cand. mag. i Lingvistik fra Aarhus Universitet og arbejder som sproglærer.

Materialet bygger på optagelser af samtaler, der er frit tilgængelige via SamtaleBank.