Aarhus Universitets segl

DanTIN-gruppen

Nuværende DanTIN'ere

Andrea Bruun (UCL)

Christina Emborg (AU Pure)

Ditte Zachariassen (AU Pure)

Ehm Hjorth Miltersen (LinkedIn)

Freja Zierau

Jakob Steensig (AU Pure)

Joan Flyvholm Jørgensen

Johan Keller

Maria Jørensen (AU Pure)

Nicholas Mikkelsen (AU Pure)

Signe Sønderholm

Sofia Navarro

Søren Sandager Sørensen (AU Pure)

Tanja Bonde Pedersen


Vores publikationer

Her finder du en oversigt over videnskabelige artikler m.m. som nuværende og tidligere DanTIN’ere har skrevet. Se også vores Tidsskrift og Referencer.

Bruun, Andrea. 2017. ”Hvordan har du sovet i nat, Per?” En samtaleanalytisk undersøgelse af navne i hjemmeplejesamtaler. Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift 2(2). 46-65. auinstallation42.cs.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/MUDS_15.pdf

Bruun, Andrea. 2018. At and og in Danish spoken language – a description. Skrifter om Samtalegrammatik 5(1). 1-14. auinstallation42.cs.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/MUDS_15.pdf

Bruun, Andrea. 2019. Det indefinitte pronomen man brugt som 1. person singularis i samtaler. I: Goldshtein, Yonatan, Inger Schoonderbeek Hansen og Tina Thode Hougaard (red): 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. 149-164. Aarhus Universitet: Aarhus.

Brøcker, Karen Kiil. 2011. At ”have haft ringet”. Upubliceret bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet .

Brøcker, Karen Kiil, Magnus G.T. Hamann, Maria Jørgensen, S.B. Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen og Jakob Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik. NyS 42, 10-40.http://www.nys.dk/article/view/13672/11821

Hamann, Magnus Glenvad Tind & Simon Biering Lange. 2011. Øh – den lille lyd vi alle kender. sprogmuseet.dk/grammatik-2/oh-den-lille-lyd-vi-alle-kender/ (set d. 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Mathias Høyer Kragelund & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2012. Konversationsanalysen som værktøj til analyse af sproglig variation. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): Speech in Action: Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 219-241.

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011b. Kopier i talesproget. sprogmuseet.dk/grammatik-2/kopier-i-talesproget/ (set 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011a. Tunge led i forfeltet og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatik. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskning af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 171-177.

Heinemann, Trine & Jakob Steensig. 2018, Justifying departures from progressivity: The Danish turn-initial particle altså. i J Heritage & M-L Sorjonen (red), Between Turn and Sequence.: Turn-initial particles across languages. John Benjamins Publishing Company, NL, s. 445-476. doi.org/10.1075/slsi.31.15hei

Jørgensen, Maria. 2015. "Hvad" i dansk talesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 2 (6).

Jørgensen, Maria. 2016. ODT og Samtalegrammatik.dk – Potentielle partnere i udforskningen af dansk samtalesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (2). samtalegrammatik.au.dk/fileadmin/samtalegrammatik/sos/3/Jorgensen_2016_ODT_og_Samtalegrammatikdk.pdf

Jørgensen, Maria. 2017. Skrift vs. tale på internettet: Et argument for en interaktionelt fokuseret tilgang til skriftlige samtaler på Facebook. Journal of Language Works 2 (2), 5-18.

Jørgensen, Maria. 2018. Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion: En analyse af de tre kommentarindledende partikler altså, øhm og hm i to danske Facebookgrupper. Skandinaviske Sprogstudier 9 (1), pp. 24-51. tidsskrift.dk/sss/article/view/109462/158826

Jørgensen, Maria. 2020. Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion – en digitalsamtaleanalytisk undersøgelse af udvalgte samtalegrammatiske fænomener på Facebook. Skrifter om Samtalegrammatik 7 (1).

Kragelund, Mathias & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2010. "Ham der indpiskeren" - Emneskift i en institutionel setting. Upubl. bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Lund, Christina Emborg. 2015. Funktionsforstyrrede unges kommunikative kompetencer i konfliktløsning – et konversationsanalytisk perspektiv. I: Schoonderbeek Hansen, Inger og Tina Thode Hougaard (red): 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet: Aarhus. 239-252. auinstallation42.cs.au.dk/fileadmin/projekter/Muds.dk/rapporter/MUDS_15.pdf

Lund, Christina Emborg. 2017. Jojo-initierede svar på positivt indrammede ytringer i dansk talesprog – en ”yes but”-konstruktion?. Skrifter om Samtalegrammatik 4 (2). samtalegrammatik.au.dk/fileadmin/samtalegrammatik/sos/4/Lund_2017_Jojo-initierede_svar_paa_positivt_indrammede_ytringer.pdf

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011a. Betydningsforskelle ved brug af helsætning efter fordi. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 213–224.

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011b. Ole kom sent fordi… sprogmuseet.dk/grammatik-2/ole-kom-for-sent-fordi/ (set d. 10-10-13)

Miltersen, Ehm Hjorth. 2019. Øv – A Problem for Categorization. Scandinavian Studies in Language, 10(1). S. 41-62.

Miltersen, Ehm Hjorth. 2020. Entals-de. Sprog & Samfund. Nyt fra Modersmåls-Selskabet, 2020(1). s. 16-17.

Miltersen, Ehm Hjorth. 2020. Singular de and its referential use in talk-in-interaction. Scandinavian Studies in Language 11(2). 37-61.  

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Upubliceret emneopgave.

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Jamen efter hv-spørgsmål – et tegn på dispræference og forbehold. Upubliceret opgave.

Pedersen, Tanja Bonde. 2021. "Hvilken vej går de der grene?": En konversationsanalytisk undersøgelse af anmodninger om assistance i samling af puslespil. Skrifter om Samtalegrammatik 8 (1).

Steensig, Jakob. 2001, Notes on turn construction methods in Danish and Turkish conversations i M Selting & E Couper-Kuhlen (red), Studies in Interactional Linguistics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, s. 259-286.

Steensig, Jakob. 2001. Sprog i virkeligheden: Bidrag til en interaktionel lingvistik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.  

Steensig, Jakob. 2003, 'Conversation Analysis and the Study of Bilingual Interaction', Nordlys, University of Tromsø working papers on language and linguistics, bind 31, nr. 5, s. 796-818.

Steensig, Jakob. 2005 'Hvornår kan ja stå alene efter ja/nej-spørgsmål?' MOVIN Arbejdspapirer, www.movinarbejdspapirer.asb.dk.

Steensig, Jakob. 2009, Hvad er talesprog? i V Boelt & M Jørgensen (red), Mundtlighed: Teori og praksis. Kvan, Århus, s. 187-205.

Steensig, Jakob. 2009, Transskribering. i S Kolstrup, G Agger, P Jauert & K Schrøder (red), Medie- og kommunikationsteoretisk leksikon. 1. udgave udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg, s. 518-519.

Steensig, Jakob. 2011, 'Samtalekompetencer: - som grundlag for undervisning i mundtligt dansk', Fokus - på dansk som andetsprog for voksne, bind 53, s. 11-18.

Steensig, Jakob. 2011, Turn-taking in conversation. i G Andersen & K Aijmer (red), Pragmatics of Society. bind 5, Mouton de Gruyter, Berlin, Handbook of Pragmatics, bind 5, s. 499-532.

Steensig, Jakob & Birthe Asmuss. 2003, Samtalen på arbejde: Konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Steensig, Jakob & P. Drew 2008, 'Introduction: questioning and affiliation/ disaffiliation in interaction', Discourse Studies, bind 10/1.

Steensig, Jakob & Trine Heinemann. 2013, When ‘yes’ is not enough: as an answer to a yes/no question. i B Szczepek Reed & G Raymond (red), Units of Talk - Units of Action. John Benjamins Publishing Company, Studies in Language and Social Interaction, s. 207-241. doi.org/10.1075/slsi.25

Steensig, Jakob & Trine Heinemann. 2014, The social and moral work of modal constructions in granting remote requests. i P Drew & E Couper-Kuhlen (red), Requesting in Social Interaction. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Studies in Language and Social Interaction, s. 145-170.

Steensig, Jakob & Trine Heinemann. 2017, Three imperative action formats in Danish talk-in-interaction: the case of imperative + modal particles bare and lige. i M-L Sorjonen, L Raevaara & E Couper-Kuhlen (red), Imperative Turns at Talk: The Design of Directives in Action. John Benjamins Publishing Company, s. 139-173.

Steensig, Jakob & Larsen, T 2008, 'Affiliative and disaffiliative uses of you say x questions', Discourse Studies, bind 10, nr. 1, s. 113-133.

Steensig, Jakob., Asmuss, Birthe (red.) 2003, 4. Samtaleforskning og undervisning: Konversationsanalyse som model og grundlag for undervisning af tegnsprogstolkestuderende i dansk. i Samtalen på arbejde: Konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Steensig, J, Asmuss, B. 2003, Samtalen på arbejde: Konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion. I: Samtalen på arbejde: Konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Steensig, Jakob, Trine Heinemann, T & A. Lindström. 2011, Addressing epistemic incongruence in question-answer sequences through the use of epistemic adverbs. i T Stivers, L Mondada & J Steensig (red), The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge University Press, Cambridge, s. 107-130.

Steensig, J, Sørensen, SS Bruun, A, Holm, S, Jensen, AV, Hansen, RP, Schmidt, M-L & Miltersen, EH 2018, 'Next steps and methodological problems in the development of a complete grammar of Danish talk-in-interaction', NORDISCO: Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Aarhus, Danmark, 21/11/2018 - 23/11/2018.

Steensig, J., K. K. Brøcker, C. Grønkjær, M. G. T. Hamann, R. P. Hansen, M. Jørgensen, M. H. Kragelund, N. H. Mikkelsen, T. Mølgaard, H. F. Pedersen, S. S. Sørensen & E. Tholstrup. 2013. The DanTIN project – creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction. I: J. Heegård.& P. J. Henrichsen (Red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press

Steensig, Jakob & Søren Sandager Sørensen. 2019. Danish dialogue particles in an interactional perspective. Scandinavian Studies in Language 10(1). 63–84. doi:10.7146/sss.v10i1.114671.  

Steensig, Jakob og Søren Sandager Sørensen. 2020. Rising OKAY in Third Position in Danish Talk-in-Interaction. Betz E, Deppermann A, Sorjonen M-L, Mondada L, red. I OKAY across languages : Toward a comparative approach to its use in talk-in-interaction. John Benjamins Publishing Company.

Steensig, Jakob og Søren Sandager Sørensen. 2019, 'Danish dialogue particles in an interactional perspective', Scandinavian Studies in Language, bind 10, nr. 1, s. 63-84.

Stivers, T, Mondada, L & Steensig, J (red) 2011, The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge University Press, Cambridge.

Stivers, T, Mondada, L & Steensig, J 2011, Knowledge, morality and affiliation in social interaction. i T Stivers, L Mondada & J Steensig (red), The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge University Press, Cambridge, s. 3-24.

Sørensen, Søren Sandager. 2015. Turfinalt eller i spørgsmål i dansk interaktion [Turnfinal eller 'or' in questions in Danish interaction]. In Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (eds.), 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog [15th Meeting on the Exploration of the Danish Language], 377–398. Aarhus: Nordisk - Institut for Kommunikation og Kultur.  

Sørensen, Søren Sandager. 2018. Prosodic and phonetic features of ja and nej in Danish talk-in-interaction. MA thesis, Aarhus University.  

Sørensen, Søren Sandager. 2019. Handling og intonation på tværs af svarord [Action and intonation across response tokens]. In Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (eds.), 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog [17th Meeting on the Exploration of the Danish Language], 503–522. Aarhus: Nordisk - Institut for Kommunikation og Kultur.

Sørensen, Søren Sandager. 2020. The Prosody of Response Tokens in Danish. PhD thesis, Aarhus University.  

Sørensen, Søren Sandager, Andrea Bruun, Maria Jørgensen, Ehm Hjorth Miltersen, Jakob Steensig. 2019. Øh(m) i Samtalegrammatik.dk. I: Goldshtein, Yonatan, Inger Schoonderbeek Hansen og Tina Thode Hougaard (red.). 17. Møde om Udforskning af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet. 523-534

Sørensen, Søren Sandager. 2021. Affiliating in second position: Response tokens with rising pitch in Danish. Research on Language and Social Interaction 54(1): 101-125. doi:10.1080/08351813.2020.1864159

Sørensen, Søren Sandager & Jakob Steensig. 2021. Rising OKAY in Third Position in Danish Talk-in-Interaction. In Emma Betz, Arnulf Deppermann, Marja-Leena Sorjonen & Lorenza Mondada (eds.), OKAY across languages: Toward a comparative approach to its use in talk-in-interaction. John Benjamins.  

Tholstrup, Emilie. 2013. ”Ej hvor fint” – En undersøgelse af den danske interjektion Ej. Upubliceret emneopgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet