Aarhus Universitets segl

Orddele/morfemer

I denne del af samtalegrammatikken giver vi en introduktion til de mindste betydningsbærende enheder i samtalesproget. Beskrivelser af bøjninger af bestemte typer ord finder du under Ordklasser.

Morfemer er sprogets mindste betydningsbærende dele. Ord kan bestå af mindre dele, hver med én betydning. Det gælder fx ordet ordet, som består af en betydningstung del, ord, og en endelse, -et, der udtrykker ‘bestemt form’. De er ordets byggesten. Der findes også ord som består af bare ét morfem. Det gælder fx ordet morfem eller ordet nu, som ikke kan deles op i mindre betydningsbærende dele.

Sprogets morfemer er det, mange forstår som sprogets grammatik, men faktisk fylder punktet om orddele og morfemer ikke så meget på samtalegrammatik.dk. Det skyldes (1) at grammatikken er meget mere end bare ordenes byggesten, (2) at samtalesprogets morfem-system ikke er så forskelligt fra skriftsprogets, som det er tilfældet på mange andre sproglige områder, og (3) at vi forklarer de mere konkrete morfem-strukturer under de forskellige ordklasser.

Yderligere læsning:

Arndt (2003) handler om andet og mere end grammatik, men kapitlerne om grammatik er grundige og sine steder også morsomme.

Becker-Christensen & Widell (1995). Elementær indføring i dansk grammatik.

Nissen (2003). En meget elementær begynderbog i grammatik