Aarhus Universitets segl

Leksikalsk genanvendelse (anden taler)

Leksikalsk genanvendelse betyder, at dele af eller hele ytringer gentages i interaktioner. Gentagelsen kan både udføres af taler selv, og talere kan gentage noget, en anden har sagt.

Gentagelse af noget, en anden taler har sagt, bruges bl.a. i forbindelse med afsluttende sekvenser, heriblandt afslutninger på historiefortællinger. Her giver modtageren først en vurdering af historien, hvorefter fortælleren gentager vurderingen, ofte i opgraderet form. Denne type gentagelse bruges til at hævde fortællerens adgang til viden om samtaleemnet og ret til at vurdere på det. Vi ved også, at gentagelser af andres vurderinger har samme funktion på engelsk.

I det nedenstående eksempel ser vi afslutningen på en diskussion. Her producerer den ene samtaledeltager en vurdering, jamen de er sy:gt store (9). En anden taler gentager herefter vurderingen ved at sige de er sy: ::gt store (10), som på grund af den forlængede vokal i sygt fungerer som en opgraderet version af førstevurderingen. Hermed får vedkommende som gentager hævdet sin ret til viden om mammutter og deres størrelse:


Kilder og yderligere læsning

Grønkjær og Asmussen (2014) om opgraderede gentagelser brugt til at markere afslutning og epistemisk hævdelse

Stivers (2005) Denne artikel beskriver hvordan gentagelser af vurderinger udtrykker epistemisk hævdelse på engelsk


Indgange

Samtalens byggesten > Diskursenheder > Historier

Samtalens byggesten > Gentagelser > Af andres ytringer

Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsafslutning

Samtelehandlinger > Informerende, rapporterende og fortællende samtalehandlinger > Historiefortælling