Aarhus Universitets segl

Variation i talesproget

I modsætning til skriftsproget er samtalesproget ikke styret direkte af normer om rigtigt og forkert. Der er derfor en vis variation i samtalesproget. Folk taler dansk med forskellige regionale og sociale varianter, eller de bruger egentlige dialekter eller taler med accent osv. På den anden side er der så meget fælles gods at folk med ret forskellig dansk-sproglig baggrund alligevel kan kommunikere.

Ideelt set skal samtalegrammatik.dk kunne gøre rede for grammatikken i alle de samtaler der føres på noget som samtaledeltagerne selv opfatter som dansk. Reelt er vi begrænset af vores data (se mere under Vores data) og vores viden om varianter af dansk, hvilket betyder at samtalegrammatik.dk, sådan som den er nu, bygger på varianter som ligger ret tæt på "standarddansk" eller "rigssprog", dog med en hælden mod vestdansk (jysk, fynsk) da langt de fleste af vores samtaler er optaget i dette område. Dette er efter vores mening et tilstrækkeligt grundlag for vores formål. Folk der skal lære dansk som andetsprog, vil normalt lære en variant som er ret tæt på standardsprog, og til forskningsformål vil dette være et udmærket sted at starte, og det vil også supplere den vægt på københavnsk "standard" der er fremherskende i mange tidligere beskrivelser.

De forskelle mellem varianter vi indtil videre har lagt mærke til, findes mest i forbindelse med lyde og bøjninger (se mere under Lyde og Morfemer), mens det lader til at andre dele af grammatikken er nogenlunde ens i de varianter vi har adgang til at beskrive.

I sidste ende skal vores beskrivelse suppleres af beskrivelser af samtalegrammatikken i andre varianter, og her vil et samarbejde med sociolingvister og dialektkyndige blive nødvendigt.

 


 

Yderligere læsning

Dialekt.dk er en hjemmeside som giver grundige og tilgængelige oplysninger om danske varianter. Her findes fx en oversigt over grammatiske forskelle mellem dialekter og masser af prøver på forskellige varianter.

Ordbog over Dansk Talesprog er knyttet til Sprogforandringscentret på Københavns Universitet og supplerer samtalegrammatik.dk med fokus på ordene i talesproget. Bygger på et stort sociolingvistisk talesprogskorpus.

Talesprogsbutikken.dk er knyttet til Sprogforandringscentret på Københavns Universitet og anlægger en sociolingvistisk vinkel på talesprog.