Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Referencer

Her finder du alle de kilder vi henviser til i opslagene på samtalegrammatik.dk. I de tilfælde hvor det er muligt, har vi linket direkte til de pågældende tekster.

Forfattere er sorteret alfabetisk efter efternavn. Tryk på et bogstav for at hoppe ned til det.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Allan, Robin, Philip Holmes & Tom Lundskær-Nielsen. 2000. Danish: An Essential Grammar. London/New York: Routledge.

Anward, Jan. 2014. Interaction and constructions. Constructions 1-2.

Arndt, Hans. 2003. Sproget - hverdagens mirakel. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Arndt, Hans. 2007. Talehandlinger - og anden sprogbrug. København: Dansklærerforeningens Forlag.

Asmuß, Birte. 2011. Proposing shared knowledge as a means of pursuing agreement. I: Stivers, Tanya, Lorenza Mondada & Jakob Steensig (red.) The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press: 207-234.

B

Bavelas, J. B., Coates, L. og Johnson, T. 2002. Listener responses as a collaborative process: The role of gaze. Journal of Communication 52: 566-580.  

Becker-Christensen, Christian & Peter Widell. 1995. Politikens Nudansk Grammatik. København: Politikens Forlag.

Betz, Emma, Taleghani-Nikazam, Carmen, Drake, Veronika og Golato, Andrea. 2013. Third-Position Repeats in German: The Case of Repair- and Request-for-Information Sequences. Gesprächsforschung - Online-Zeitschrift Zur Verbalen Interaction 14: 133–66. 

Blöndal, Þórunn. 2008. Turn-final eða (‘or’) in spoken Icelandic. Språk och interaktion 1: 151-168. 

Brøcker, Karen Kiil. 2011. At “have haft ringet”. Aarhus: Upubliceret bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Brøcker 2015b]

Brøcker, Karen Kiil. 2014. Tunge led i forfelt og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatikSkrifter om Samtalegrammatik 1 (2).

Brøcker, Karen Kiil. 2015a. Grønt lys efter præ-anmodninger i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 2 (4).

Brøcker, Karen Kiil. 2015b. At "have haft ringet"Skrifter om Samtalegrammatik 2 (7).

Brøcker, Karen Kiil, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Bierring Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen & Jakob Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik: fire fænomener og nogle metodiske overvejelserNyS 42: 10-40. 

C

Christensen, Robert Zola & Lisa Christensen. 2009. Dansk grammatik. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Clausen, Olja Hedelund & Pedersen, Nikoline. 2017. En samtaleanalytisk undersøgelse af respons i forbindelse med formatet hva hedder det. Skrifter om Samtalegrammatik 4 (3)

D

Dalum, Nora. 2017. Universelle prosodiske mønstre i mm. Skrifter om Samtalegrammatik 4 (1).

Den Danske Ordbog, ordnet.dk/ddo/

Diderichsen, Paul. 1946. Elementær dansk grammatik. København: Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag.

Drake, Anna Veronika. 2013. Turn-final or in English: A conversation analytic perspective. Ph.d.-afhandling: University of Wisconsin-Madison.

Drake, Anna Veronika. 2015. Indexing Uncertainty: The Case of Turn-Final OrResearch on Language and Social Interaction 48(3): 301-318.

Drew, Paul. 1997. "Open" class repair initiators in response to sequential sources of troubles in conversation. Journal of Pragmatics 28: 69-101.

E

F

Femø Nielsen, Mie. 2002. Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. Studier i nordisk 2000-2001: 51-67.

Femø Nielsen, Mie & Søren Beck Nielsen. 2005. Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur.

Fischer, Kerstin. 2010. Beyond the sentence. Constructions, frames and spoken interaction. Constructions and Frames 2 (2): 185–207.

G

Garly, Katrine. 2016. Hvar - det danske huh: En kollektionsanalyse af åbenklasse andeninitieret selvreparatur på dansk. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (3).

 Goodwin, M. H. og Goodwin, C. 1986. Gesture and coparticipation in the activity of searching for a word. Semiotica 62: 51-75. 

Gregersen, Frans & Inge L. Pedersen. 1997. Hovedsætningsordstilling i underordnede sætninger. Danske Folkemål 39: 55-112.

Grønnum, Nina. 2005. Fonetik og fonologi. Almen og dansk. København: Akademisk forlag.

Grønnum, Nina. 2007. Rødgrød med fløde. En lille bog om dansk fonetik. København: Akademisk forlag.

Grønnum, Nina & John Tøndering. 2007. Question intonation in non-scripted Danish dialogues. I: J. Trouvain, & W. Barry (red.). Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences. University of Saarbrücken. 1229-1232.

Grønkjær, Caroline & Kristian Bering Asmussen. 2014. Genbrug og opgradering - At fastslå afslutning og hævde epistemisk autoritetSkrifter om Samtalegrammatik 1 (4).

H

Hamann, Magnus Glenvad Tind & Simon Biering Lange. 2011. Øh – den lille lyd vi alle kender. sprogmuseet.dk/grammatik-2/oh-den-lille-lyd-vi-alle-kender/ (set d. 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011a. Tunge led i forfeltet og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatik. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskning af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 171-177.

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011b. Kopier i talesproget. sprogmuseet.dk/grammatik-2/kopier-i-talesproget/ (set 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Mathias Høyer Kragelund & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2012. Konversationsanalysen som værktøj til analyse af sproglig variation. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): Speech in Action: Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.  219-241.

Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Heinemann, Trine. 2003. Negation in interaction, in Danish conversation. PhD-afhandling: University of York. [Udgivet som Heinemann 2015]

Heinemann, Trine. 2005. Where grammar and interaction meet. The preference for matched polarity in responsive turns in Danish. I: Auli Hakulinen & Margret Selting (red.): Syntax and Lexis in Conversation: Studies on the use of linguistic resources in talk-in-interaction. 375-402. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Heinemann, Trine. 2009. Two answers to inapposite inquiries. I: Sidnell, Jack (red.): Conversation Analysis: Comparative Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 159–186.

Heinemann, Trine. 2015. Negation in interaction, in Danish conversationSkrifter om Samtalegrammatik 2 (12).

Heinemann, Trine. 2016a. Registering revision: The reduplicated Danish change-of-state token . Discourse Studies 18(1). 44-63.

Heinemann, Trine. 2016b. From looking to seeing: Indexing delayed intelligibility of an object with the Danish change-of-state token n↑å↓:. Journal of Pragmatics 104. 108-132.

Heinemann, Trine, Anna Lindström & Jakob Steensig. 2011. Addressing epistemic incongruence in question-answer sequences through the use of epistemic adverbs. I: Stivers, T., Mondada, L. & Steensig, J. (eds.) The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press. 107-130.    

 

Heinemann, Trine & Jakob Steensig 2017. Three imperative action formats in Danish talk-in-interaction. I: Imperative Turns at Talk. Sorjonen, M-L., Raevaara, L. & Couper-Kuhlen, E. (eds). John Benjamins Publishing Company. s. 139-173.

Heinemann, Trine & Jakob Steensig. 2018. Justifying departures from progressivity. The Danish turn-initial particle altså. I: Sorjonen, Marja-Leena & John Heritage (red.) Between Turn and Sequence.: Turn-initial particles across languages. Amsterdam: Benjamins: 435-464.

Heritage, John. 1984. A Change of State Token and Aspects of Its Sequential Placement. I: Atkinson, J. Maxwell & John Heritage (red.): Structures of Social Action. Cambridge: Cambridge University Press. 299-345.

Himmelmann, Nikolaus P. 1997. Demonstratives in Narrative Discourse: A Taxonomy of Universal Uses. I: Babara Fox (red.) Studies in Anaphora. Amsterdam & Philidelphia: John Benjamins: 205-254.

Houtkoop, Hanneke & Harrie Mazeland. 1985. Turns and discourse units in everyday conversation. Journal of Pragmatics 9: 595-619

I

J

Jefferson, Gail. 1978. Sequential Aspects of Storytelling in Conversation. I: Schenkein, Jim (red.): Studies in the Organization of Conversational Interaction. New York: Academic Press: 219-248.  

Jefferson, Gail. 1990. List-construction as a task and a resource. I: Psathas, George (red.): Interaction Competence. Washington, D.C.: University Press of America: 63-92.

Jefferson, Gail. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. I: Lerner, Gene H. (red). Conversation Analysis: Studies from the first generation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 13-31.

 

Jensen, Amalie Vonge, Clausen, Olja Hedelund & Pedersen, Nikoline. 2019. Et overblik over graden af responselicitering for det efterstillede påhæng ikk og formerne deraf (ikke, ikkå, ikkås og ing). Skrifter om Samtalegrammatik 6 (1).

Jensen, Eva Skafte. 2000. Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. København: Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

Jensen, Eva Skafte. 2013a. Ordklasseproblemer, tilfældet sådan. LexicoNordica 20. 55-74.

Jensen, Eva Skafte. 2013b. Stress distribution in NP's with predeterminant sådan in Danish. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press. 89-102.

Jensen, Per Anker. 2012. Grænsefladen mellem fonologi og syntaks: Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk. NyS 42: 92-115.

Jucker, Andreas H. 1993. The discourse marker ‘well’: A relevance theoretical account. Journal of Pragmatics 19: 435-452.   

Juel Jensen, Torben. 2011. Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog. I: Ny forskning i grammatik 18. 123-150.

Jørgensen, Maria. 2011a. ”Hvad” i dansk talesprog. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Jørgensen 2015]

Jørgensen, Maria. 2011b. Hva’ffornoed? Om ordet "hvad" i dansk talesprogsprogmuseet.dk/grammatik-2/hvaffornoed-om-ordet-hvad-i-dansk-talesprog/ (set d. 3/10-13)

Jørgensen, Maria. 2015. "Hvad" i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 2 (6).

Jørgensen, Maria. 2016. ODT og Samtalegrammatik.dk - Potentielle partnere i udforskningen af dansk samtalesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (2).

K

Kirk, Katrine. 2008. Dansk udtale: en undervisningsvejledning. København: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Knudsen, Anette Dahl. 2015. "O(↑)kay(?), ↑Ohkay" – En Prosodiafhængig ytringspartikel? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (1).

Koivisto, Aino. 2015. Displaying now-understanding: The Finnish change-of-state token ”aa”. Discourse Processes 52(2). 111-148.

Kragelund, Mathias Høyer. 2015. Når 'er' ikke er der - en morfologisk undersøgelse af et dansk talesprogsfænomenSkrifter om Samtalegrammatik 2 (5).

Kragelund, Mathias & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2010. "Ham der indpiskeren" - Emneskift i en institutionel setting. Aarhus: Upubl. bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Kristiansen, Tore, Frans Gregersen, Erik Møller og Inge Lise Pedersen. 1998. Dansk sproglære. København: Dansklærerforeningen.

L

LARM Audio Research Archive. https://larm.sites.ku.dk/ (set d. 20-10-13)

Larsen, Tine. 2015. Leksikalsk genanvendelse: En ressource til synliggørelse af historiers afslutningSkrifter om samtalegrammatik 2 (11).

Lindström, Anna. 1999. Language as social action: Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation: grammatik, prosodi och interaktion i svenska samtal. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Local, John. 1996. Conversational phonetics: some aspects of news receipts in everyday talk. I: Couper-Kuhlen, Elizabeth & M. Selting (red.): Prosody in interaction: Ethnomethodological studies. Cambridge: Cambridge University Press. 175-230.

Lund, Christina Emborg. 2017. Jojo-initierede svar på positivt indrammede ytringer i dansk talesprog - en "yes but"-konstruktion? Skrifter om Samtalegrammatik 4 (2).

M

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2010. Betydningsforskelle ved brug af helsætning efter fordi. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14.-15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 213–224.

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011. Ole kom sent fordi… sprogmuseet.dk/grammatik-2/ole-kom-for-sent-fordi/ (set d. 10-10-13).

Mikkelsen, Nicholas. 2014. Ede-endelsen i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 1 (5).

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard & Mathias Høyer Kragelund. 2015. Exaggerated Pitch as a Story-Ending Device. Skrifter om Samtalegrammatik 2 (3).

Monrad, Astrid. 2016. Udtale og fleksion af verber i dansk talesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (1).

Mål og mæle, redaktionen. 1988. Har du haft skrevet det? I: Mål og mæle, 12(2): 12–15. 

N

Nissen, Anette. 2015. Intonationens betydning for gentagelsers interaktionelle funktion. Skrifter om Samtalegrammatik 2 (10).

Nissen, Gunnar. 2003. Overskuelig dansk grammatik. København: Branner og Korch.  

O

ordnet.dk. Dansk sprog i ordbøger og korpus af Det Danske Litteraturselskab (set d. 8/10-13)

P

Pedersen, Anne Bisgaard. 2015. Prosodi i deklarative spørgsmål – fungerer stemmelejeforskellen som funktionsmarkør? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (8).

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Pedersen 2014]

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. "Jamen" efter hv-spørgsmål - et tegn på dispræference og forbehold. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [udgivet som Pedersen 2015]

Pedersen, Henriette Folkmann. 2014. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Skrifter om Samtalegrammatik 1 (1).

Pedersen, Henriette Folkmann. 2015. Jamen som svarindleder efter hv-spørgsmålSkrifter om Samtalegrammatik 2 (2).

Q

R

Reber, Elisabeth. 2012. Affectivity in Interaction: Sound objects in English. Amsterdam: John Benjamins.

S

Sacks, Harvey. 1974. An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation. I: Bauman, Richard & Joel Sherzer (red.). Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University Press. 337-353.

Sacks, Harvey & Emanuel A. Schegloff. 1979. Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and Their Interaction. I: G. Psathas (red.) Everyday Language: Studies in Ethnomethodology. New York: Irvington: 15-21.

Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff & Gail Jefferson. 1974. A simplest systematics for the organization of turn taking for conversation. Language 50: 696-735.

Samtalebanken, internetbaseret samling af samtaledata med transskriptioner (http://samtalebank.talkbank.org/browser/, set d. 16-05-17).

Samtalebankens udskriftskonventioner (https://talkbank.org/CABank/codes.html, set d. 20-10-13).

 Schegloff, Emanuel A. 1996. Confirming Allusions: Toward an Empirical Account of Action. American Journal of Sociology 102 (1): 161–216.   

Schegloff, Emanuel A. 2007. Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

schwa.dk. Fonetik og fonologi af Ruben Schachtenhaufen, ph.d. (www.schwa.dk, set d. 4-10-13).

Sidnell, Jack. 2010. Conversation Analysis: An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell.

Sorjonen, M-L., Raevaara, L. & Couper-Kuhlen, E. (eds). 2017. Imperative Turns at Talk. John Benjamins Publishing Company.

Sprogforandringscentret (DGCSS), Københavns Universitet (dgcss.hum.ku.dk, set d. 12-10-13).

Sprogmuseet. sprogmuseet.dk (set d.12-10-13).

Steensig, Jakob. 1998. Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog. I: Kristensen, Kjeld (red.): Selskab for Nordisk Filologi i København. Årsberetning 1996-1997. København: Selskab for Nordisk Filologi. 179-192.

Steensig, Jakob. 2001. Sprog i virkeligheden: Bidrag til en interaktionel lingvistik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Steensig, Jakob. 2005. Transskription. I: Femø Nielsen, Mie & Søren Beck Nielsen (red.): Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur: 175-200

Steensig, Jakob. 2010a. Samtalekompetencer - som grundlag for undervisningen i dansk som andetsprog. I: Fokus 53. 11-18. (set d. 10-10-13)

Steensig, Jakob. 2010b. Konversationsanalyse - ti grundprincipper og seks metodiske trin. I: Brinkmann, S. & L. Tanggaard (red.): Kvalitative metoder og tilgange - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag: 287-313.

Steensig, Jakob. 2011a. Turn-taking in conversation. I: Andersen, G & K. Aijmer (red.): Pragmatics of Society. Handbook of Pragmatics 5. Berlin: Mouton de Gruyter: 499-532.

Steensig, Jakob. 2015. Hvornår kan ja stå alene efter ja/nej-spørgsmål? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (13).

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Biering Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Mathias Høyer Kragelund & Caroline Grønkjær. 2011. Talesprogets grammatik er anderledes end skriftsprogets. sprogmuseet.dk/grammatik-2/talesprogets-grammatik-er-anderledes-end-skriftsprogets/ (set d. 10-10-13)

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Caroline Grønkjær, Magnus Glenvad Tind Hamann, Rasmus Puggaard Hansen, Maria Jørgensen, Mathias Høyer Kragelund, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Tina Mølgaard, Henriette Folkmann Pedersen, Søren Sandager Sørensen & Emilie Tholstrup. 2013. The DanTIN project – creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction. I: Petersen, Jan Heegård & Peter Juel Henrichsen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Steensig, Jakob & Trine Heinemann. 2013. When ‘yes’ is not enough. As an answer to a yes/no questions. I: Beatrice Szczepek Reed & Geoffrey Raymond (red.), Units of Talk - Units of Action. Amsterdam: John Benjamins, 207-241.

Svennevig, Jan. 2001. ‘Ja’, ‘jo’ and ‘nei’ initiating responses to whquestions in Norwegian. I: Heinz Vater & Ole Letnes (red.). Modality and more. Wissenschaftlicher Verlag Trier, 143–165. Om et lignende fænomen på norsk.  

Sørensen, Søren Sandager. 2015. Turfinalt eller i spørgsmål i dansk interaktion. I: Hansen, Inger Schoonderbeek & Tina Thode Hougaard. 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet 9.-10. oktober 2014. 377-398.

Sørensen, Søren Sandager, Andrea Bruun, Maria Jørgensen, Ehm Hjorth Miltersen & Jakob Steensig. 2019. Øh(m) i samtalegrammatik.dk. 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet. Oktober 2018. 463-474.

Stivers Tanya. 2004. ‘No no no’ and other types of multiple sayings in social interaction. Human
Communication Research 30. 260–293.

Stivers, Tanya. 2005. Modified Repeats: One Method for Asserting Primary Rights From Second Position. Research on Language & Social Interaction 38: 131-58

Stivers, Tanya, Lorenza Mondada & Jakob Steensig. 2011. The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press. 

T

Talesprogsbutikken, Københavns Universitet. talesprogsbutikken.hum.ku.dk (set 12-10-13).

Terkelsen, R. 2004. Polyfoni som sproglig begrebsramme og som redskab i tekstanalysen. Sproglig polyfoni. Arbejdspapirer 1: 79-97.     

Tholstrup, Emilie. 2013. "Ej hvor fint" - En Undersøgelse af den Danske Interjektion Ej. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Lingvistik, Aarhus Universitet. [udgivet som Tholstrup 2014]

Tholstrup, Emilie. 2014. "Ej hvor fint" - En undersøgelse af den danske interjektion ej. Skrifter om Samtalegrammatik 1 (3).

U

V

W

Wagner, Johannes. 2003. Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: Asmuß, Birthe & Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling. København: Samfundslitteratur. 32-51

X

Y

Z

Æ

Ø

Å