Aarhus University Seal

References

Here you can find all the sources we refer to in the entries on samtalegrammatik.dk. When possible, we have linked directly to the texts in question.

Authors are listed alphabetically by surname. Click a letter to jump to it in the list.

 

Some references are made available for download. You can find a list of these on the download-page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Allan, Robin, Philip Holmes & Tom Lundskær-Nielsen. 2000. Danish: An Essential Grammar. London/New York: Routledge.

Anward, Jan. 2014. Interaction and constructions. Constructions 1-2.

Arndt, Hans. 2003. Sproget - hverdagens mirakel. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Arndt, Hans. 2007. Talehandlinger - og anden sprogbrug. København: Dansklærerforeningens Forlag.

Asmuß, Birte. 2011. Proposing shared knowledge as a means of pursuing agreement. I: Stivers, Tanya, Lorenza Mondada & Jakob Steensig (red.) The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press: 207-234.

B

Becker-Christensen, Christian & Peter Widell. 1995. Politikens Nudansk Grammatik. København: Politikens Forlag.

Blöndal, Þórunn. 2008. Turn-final eða (‘or’) in spoken Icelandic. Språk och interaktion 1: 151-168. 

Brøcker, Karen Kiil. 2011. At “have haft ringet”. Aarhus: Upubliceret bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Brøcker 2015b]

Brøcker, Karen Kiil. 2014. Tunge led i forfelt og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatikSkrifter om Samtalegrammatik 1 (2).

Brøcker, Karen Kiil. 2015a. Grønt lys efter præ-anmodninger i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 2 (4).

Brøcker, Karen Kiil. 2015b. At "have haft ringet"Skrifter om Samtalegrammatik 2 (7).

Brøcker, Karen Kiil, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Bierring Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen & Jakob Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik: fire fænomener og nogle metodiske overvejelserNyS 42: 10-40. 

C

Christensen, Robert Zola & Lisa Christensen. 2009. Dansk grammatik. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Clausen, Olja Hedelund & Pedersen, Nikoline. 2017. En samtaleanalytisk undersøgelse af respons i forbindelse med formatet hva hedder det. Skrifter om Samtalegrammatik 4 (3)

D

Dalum, Nora. 2017. Universelle prosodiske mønstre i mm. Skrifter om Samtalegrammatik 4 (1).

Den Danske Ordbog, http://ordnet.dk/ddo/

Diderichsen, Paul. 1946. Elementær dansk grammatik. København: Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag.

Drake, Anna Veronika. 2013. Turn-final or in English: A conversation analytic perspective. Ph.d.-afhandling: University of Wisconsin-Madison.

Drake, Anna Veronika. 2015. Indexing Uncertainty: The Case of Turn-Final OrResearch on Language and Social Interaction 48(3): 301-318.

Drew, Paul. 1997. "Open" class repair initiators in response to sequential sources of troubles in conversation. Journal of Pragmatics 28: 69-101.

E

F

Femø Nielsen, Mie. 2002. Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. Studier i nordisk 2000-2001: 51-67.

Femø Nielsen, Mie & Søren Beck Nielsen. 2005. Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur.

Fischer, Kerstin. 2010. Beyond the sentence. Constructions, frames and spoken interaction. Constructions and Frames 2 (2): 185–207.

G

Garly, Katrine. 2016. Hvar - det danske huh: En kollektionsanalyse af åbenklasse andeninitieret selvreparatur på dansk. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (3).

Gregersen, Frans & Inge L. Pedersen. 1997. Hovedsætningsordstilling i underordnede sætninger. Danske Folkemål 39: 55-112.

Grønnum, Nina. 2005. Fonetik og fonologi. Almen og dansk. København: Akademisk forlag.

Grønnum, Nina. 2007. Rødgrød med fløde. En lille bog om dansk fonetik. København: Akademisk forlag.

Grønnum, Nina & John Tøndering. 2007. Question intonation in non-scripted Danish dialogues. I: J. Trouvain, & W. Barry (red.). Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences. University of Saarbrücken. 1229-1232.

Grønkjær, Caroline & Kristian Bering Asmussen. 2014. Genbrug og opgradering - At fastslå afslutning og hævde epistemisk autoritetSkrifter om Samtalegrammatik 1 (4).

H

Hamann, Magnus Glenvad Tind & Simon Biering Lange. 2011. Øh – den lille lyd vi alle kender. http://sprogmuseet.dk/grammatik-2/oh-den-lille-lyd-vi-alle-kender/ (set d. 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011a. Tunge led i forfeltet og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatik. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskning af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 171-177.

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011b. Kopier i talesproget. http://sprogmuseet.dk/grammatik-2/kopier-i-talesproget/ (set 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Mathias Høyer Kragelund & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2012. Konversationsanalysen som værktøj til analyse af sproglig variation. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): Speech in Action: Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.  219-241.

Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske Sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

Hansen, Carsten & Jakob Steensig. 2018. Ord i samtaler – findes de? Nordiske Studier i Leksikografi 14, 113-119.

Heinemann, Trine. 2003. Negation in interaction, in Danish conversation. PhD-afhandling: University of York. [Udgivet som Heinemann 2015]

Heinemann, Trine. 2005. Where grammar and interaction meet. The preference for matched polarity in responsive turns in Danish. I: Auli Hakulinen & Margret Selting (red.): Syntax and Lexis in Conversation: Studies on the use of linguistic resources in talk-in-interaction. 375-402. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Heinemann, Trine. 2009. Two answers to inapposite inquiries. I: Sidnell, Jack (red.): Conversation Analysis: Comparative Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 159–186.

Heinemann, Trine. 2015. Negation in interaction, in Danish conversationSkrifter om Samtalegrammatik 2 (12).

Heinemann, Trine. 2016a. Registering revision: The reduplicated Danish change-of-state token . Discourse Studies 18(1). 44-63.

Heinemann, Trine. 2016b. From looking to seeing: Indexing delayed intelligibility of an object with the Danish change-of-state token n↑å↓:. Journal of Pragmatics 104. 108-132.

Heritage, John. 1984. A Change of State Token and Aspects of Its Sequential Placement. I: Atkinson, J. Maxwell & John Heritage (red.): Structures of Social Action. Cambridge: Cambridge University Press. 299-345.

Himmelmann, Nikolaus P. 1997. Demonstratives in Narrative Discourse: A Taxonomy of Universal Uses. I: Babara Fox (red.) Studies in Anaphora. Amsterdam & Philidelphia: John Benjamins: 205-254.

Houtkoop, Hanneke & Harrie Mazeland. 1985. Turns and discourse units in everyday conversation. Journal of Pragmatics 9: 595-619

I

J

Jefferson, Gail. 1978. Sequential Aspects of Storytelling in Conversation. I: Schenkein, Jim (red.): Studies in the Organization of Conversational Interaction. New York: Academic Press: 219-248.  

Jefferson, Gail. 1990. List-construction as a task and a resource. I: Psathas, George (red.): Interaction Competence. Washington, D.C.: University Press of America: 63-92.

Jefferson, Gail. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. I: Lerner, Gene H. (red). Conversation Analysis: Studies from the first generation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 13-31.

Jensen, Eva Skafte. 2000. Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. København: Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

Jensen, Eva Skafte. 2013a. Ordklasseproblemer, tilfældet sådan. LexicoNordica 20. 55-74.

Jensen, Eva Skafte. 2013b. Stress distribution in NP's with predeterminant sådan in Danish. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press. 89-102.

Jensen, Per Anker. 2012. Grænsefladen mellem fonologi og syntaks: Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk. NyS 42: 92-115.

Juel Jensen, Torben. 2011. Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog. I: Ny forskning i grammatik 18. 123-150.

Jørgensen, Maria. 2011a. ”Hvad” i dansk talesprog. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Jørgensen 2015]

Jørgensen, Maria. 2011b. Hva’ffornoed? Om ordet "hvad" i dansk talesproghttp://sprogmuseet.dk/grammatik-2/hvaffornoed-om-ordet-hvad-i-dansk-talesprog/ (set d. 3/10-13)

Jørgensen, Maria. 2015. "Hvad" i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 2 (6).

Jørgensen, Maria. 2016. ODT og Samtalegrammatik.dk - Potentielle partnere i udforskningen af dansk samtalesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (2).

K

Kirk, Katrine. 2008. Dansk udtale: en undervisningsvejledning. København: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Knudsen, Anette Dahl. 2015. "O(↑)kay(?), ↑Ohkay" – En Prosodiafhængig ytringspartikel? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (1).

Koivisto, Aino. 2015. Displaying now-understanding: The Finnish change-of-state token ”aa”. Discourse Processes 52(2). 111-148.

Kragelund, Mathias Høyer. 2015. Når 'er' ikke er der - en morfologisk undersøgelse af et dansk talesprogsfænomenSkrifter om Samtalegrammatik 2 (5).

Kragelund, Mathias & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2010. "Ham der indpiskeren" - Emneskift i en institutionel setting. Aarhus: Upubl. bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Kristiansen, Tore, Frans Gregersen, Erik Møller og Inge Lise Pedersen. 1998. Dansk sproglære. København: Dansklærerforeningen.

L

LARM Audio Research Archive. https://larm.sites.ku.dk/ (set d. 20-10-13)

Larsen, Tine. 2015. Leksikalsk genanvendelse: En ressource til synliggørelse af historiers afslutningSkrifter om samtalegrammatik 2 (11).

Lindström, Anna. 1999. Language as social action: Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation: grammatik, prosodi och interaktion i svenska samtal. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Local, John. 1996. Conversational phonetics: some aspects of news receipts in everyday talk. I: Couper-Kuhlen, Elizabeth & M. Selting (red.): Prosody in interaction: Ethnomethodological studies. Cambridge: Cambridge University Press. 175-230.

Lund, Christina Emborg. 2017. Jojo-initierede svar på positivt indrammede ytringer i dansk talesprog - en "yes but"-konstruktion? Skrifter om Samtalegrammatik 4 (2).

M

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2010. Betydningsforskelle ved brug af helsætning efter fordi. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14.-15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 213–224.

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011. Ole kom sent fordi… http://sprogmuseet.dk/grammatik-2/ole-kom-for-sent-fordi/ (set d. 10-10-13).

Mikkelsen, Nicholas. 2014. Ede-endelsen i dansk talesprogSkrifter om Samtalegrammatik 1 (5).

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard & Mathias Høyer Kragelund. 2015. Exaggerated Pitch as a Story-Ending Device. Skrifter om Samtalegrammatik 2 (3).

Monrad, Astrid. 2016. Udtale og fleksion af verber i dansk talesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3 (1).

Mål og mæle, redaktionen. 1988. Har du haft skrevet det? I: Mål og mæle, 12(2): 12–15. 

N

Nissen, Anette. 2015. Intonationens betydning for gentagelsers interaktionelle funktion. Skrifter om Samtalegrammatik 2 (10).

Nissen, Gunnar. 2003. Overskuelig dansk grammatik. København: Branner og Korch.  

O

ordnet.dk. Dansk sprog i ordbøger og korpus af Det Danske Litteraturselskab (set d. 8/10-13)

P

Pedersen, Anne Bisgaard. 2015. Prosodi i deklarative spørgsmål – fungerer stemmelejeforskellen som funktionsmarkør? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (8).

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [Udgivet som Pedersen 2014]

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. "Jamen" efter hv-spørgsmål - et tegn på dispræference og forbehold. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet. [udgivet som Pedersen 2015]

Pedersen, Henriette Folkmann. 2014. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Skrifter om Samtalegrammatik 1 (1).

Pedersen, Henriette Folkmann. 2015. Jamen som svarindleder efter hv-spørgsmålSkrifter om Samtalegrammatik 2 (2).

Q

R

Reber, Elisabeth. 2012. Affectivity in Interaction: Sound objects in English. Amsterdam: John Benjamins.

S

Sacks, Harvey. 1974. An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation. I: Bauman, Richard & Joel Sherzer (red.). Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University Press. 337-353.

Sacks, Harvey & Emanuel A. Schegloff. 1979. Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and Their Interaction. I: G. Psathas (red.) Everyday Language: Studies in Ethnomethodology. New York: Irvington: 15-21.

Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff & Gail Jefferson. 1974. A simplest systematics for the organization of turn taking for conversation. Language 50: 696-735.

Samtalebanken, internetbaseret samling af samtaledata med transskriptioner (http://samtalebank.talkbank.org/browser/, set d. 16-05-17).

Samtalebankens udskriftskonventioner (https://talkbank.org/CABank/codes.html, set d. 20-10-13).

Schegloff, Emanuel A. 2007. Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

schwa.dk. Fonetik og fonologi af Ruben Schachtenhaufen, ph.d. (www.schwa.dk, set d. 4-10-13).

Sidnell, Jack. 2010. Conversation Analysis: An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell.

Sprogforandringscentret (DGCSS), Københavns Universitet (http://dgcss.hum.ku.dk, set d. 12-10-13).

Sprogmuseet. http://sprogmuseet.dk (set d.12-10-13).

Steensig, Jakob. 1998. Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog. I: Kristensen, Kjeld (red.): Selskab for Nordisk Filologi i København. Årsberetning 1996-1997. København: Selskab for Nordisk Filologi. 179-192.

Steensig, Jakob. 2001. Sprog i virkeligheden: Bidrag til en interaktionel lingvistik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Steensig, Jakob. 2005. Transskription. I: Femø Nielsen, Mie & Søren Beck Nielsen (red.): Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur: 175-200

Steensig, Jakob. 2010a. Samtalekompetencer - som grundlag for undervisningen i dansk som andetsprog. I: Fokus 53. 11-18. (set d. 10-10-13)

Steensig, Jakob. 2010b. Konversationsanalyse - ti grundprincipper og seks metodiske trin. I: Brinkmann, S. & L. Tanggaard (red.): Kvalitative metoder og tilgange - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag: 287-313.

Steensig, Jakob. 2011a. Turn-taking in conversation. I: Andersen, G & K. Aijmer (red.): Pragmatics of Society. Handbook of Pragmatics 5. Berlin: Mouton de Gruyter: 499-532.

Steensig, Jakob. 2015. Hvornår kan ja stå alene efter ja/nej-spørgsmål? Skrifter om Samtalegrammatik 2 (13).

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Biering Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Mathias Høyer Kragelund & Caroline Grønkjær. 2011. Talesprogets grammatik er anderledes end skriftsprogets. http://sprogmuseet.dk/grammatik-2/talesprogets-grammatik-er-anderledes-end-skriftsprogets/ (set d. 10-10-13)

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Caroline Grønkjær, Magnus Glenvad Tind Hamann, Rasmus Puggaard Hansen, Maria Jørgensen, Mathias Høyer Kragelund, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Tina Mølgaard, Henriette Folkmann Pedersen, Søren Sandager Sørensen & Emilie Tholstrup. 2013. The DanTIN project – creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction. I: Petersen, Jan Heegård & Peter Juel Henrichsen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Sørensen, Søren Sandager. 2015. Turfinalt eller i spørgsmål i dansk interaktion. I: Hansen, Inger Schoonderbeek & Tina Thode Hougaard. 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet 9.-10. oktober 2014. 377-398.

Stivers Tanya. 2004. ‘No no no’ and other types of multiple sayings in social interaction. Human
Communication Research 30. 260–293.

Stivers, Tanya. 2005. Modified Repeats: One Method for Asserting Primary Rights From Second Position. Research on Language & Social Interaction 38: 131-58

Stivers, Tanya, Lorenza Mondada & Jakob Steensig. 2011. The Morality of Knowledge in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press. 

T

Talesprogsbutikken, Københavns Universitet. http://talesprogsbutikken.hum.ku.dk (set 12-10-13).

Tholstrup, Emilie. 2013. "Ej hvor fint" - En Undersøgelse af den Danske Interjektion Ej. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Lingvistik, Aarhus Universitet. [udgivet som Tholstrup 2014]

Tholstrup, Emilie. 2014. "Ej hvor fint" - En undersøgelse af den danske interjektion ej. Skrifter om Samtalegrammatik 1 (3).

U

V

W

Wagner, Johannes. 2003. Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: Asmuß, Birthe & Jakob Steensig (red.): Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling. København: Samfundslitteratur. 32-51

X

Y

Z

Æ

Ø

Å