Aarhus Universitets segl

Nå (stigende kontur)

Den danske partikel (generelt /nʌ/) dækker mange forskellige funktioner. Blandt disse er det fritstående  , dvs. et der står i en tur for sig selv og som har stigende intonation.

Nå↗ fungerer både som a) svarkvittering og som b) informationskvittering.
a) Når en taler stiller et spørgsmål, og får et svar, kan denne taler bruge nå↗ til at kvittere for svaret. Indbygget her er for det meste også en fortsættelsesaccept; den interaktionelle tur går altså umiddelbart tilbage til den anden taler.
b) Når en person modtager hidtil ukendt information, der måske også er overraskende eller uforventet, kan vedkommende ytre nå med stigende intonation som informations- eller nyhedskvittering.

Et eksempel på med stigende intonation er:


Kilder og yderligere læsning

Den Danske Ordbog (DDO). Opslag om 

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT)Opslag om .

Femø Nielsen (2002) giver en koncis oversigt over forskellig brug af 

Heritage (1984) er en omfattende analyse af ohs funktion på engelsk

Local (1996) er en omfattende analyse af betydningen af ohs prosodi på engelsk

Steensig (2001) har et ret omfattende afsnit om prosodi på dansk

Steensig m.fl. (2013) har et afsnit med vores lidt grundigere analyser af både med jævn intonation og med stigende intonation. 


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Samtalens byggesten > Lyde > Prosodi

Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsafslutning

Samtalehandlinger > Udtryk for deltagelse > Udtryk for forståelse

Samtalehandlinger > Udtryk for deltagelse > Fortsættelsesaccept