Aarhus Universitets segl

Nå (jævn kontur)

Den danske partikel (generelt /nʌ/) dækker mange forskellige funktioner. Blandt disse er det fritstående nå→, dvs. et som står i en tur for sig, og som har jævn (eller flad) intonationskontur.

Det fritstående nå→ fungerer som fortsættelsesmarkør. Det kan optræde flere steder i en tur. Derfor kan det overlappe med en anden talers tur, da den interaktionelle funktion er at vise, at personen, der ytrer det, stadig følger med i og forstår, hvad den anden taler fortæller. Hvis dette nå efterfølges af en pause fra den anden talers side, kan turen overtages, men ellers beholder den anden taler sin tur.

Dette er et eksempel på med jævn intonation:

Samtalebank | Samfundskrise | 1067 ((ansigt-til-ansigt))

01   AST:   ∙hh ja før da boede de deroppe hvor elin å børge
02          har boet→
03          (0.5)
04   AST:   fordi den ejendom har- karsten jo købt (.) med
05          jord[en]→
06   LIS:       [ja]:→
07          (1.0)
08   AST:   smt men nu de så flyttet derned å så er de jo
09          nede på stedet↘
10   LIS:   ja:→
11          (0.5)
12   AST:   å de er *ø:m:* nogen af dem de nogle vældig s::
13          der blandt andet en pige hun er sån (0.3) kvik
14          kvik pige→
15          (.)
16   LIS:   nå→
17          (.)
18   AST:   en ukrainer som er ∙hhh øh hun har et lille
19          barn i ukraine så det er jo (.) s[:→]
20   LIS:                                    [nå]:::↘


Kilder og yderligere læsning

Den Danske Ordbog (DDO). Opslag om .

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Opslag om .

Femø-Nielsen (2002) giver en koncis oversigt over forskellig brug af nå

Heritage (1984) er en rimelig omfattende analyse af ohs funktion på engelsk

Local (1996) er en omfattende analyse af betydningen af ohs prosodi på engelsk

Steensig (2001) har et ret omfattende afsnit om prosodi på dansk

Steensig m.fl. (2013) har et afsnit med vores lidt grundigere analyser af både med jævn intonation og med stigende intonation. 


Indgange

Former > Ordklasser > Interjektioner og partikler 

Former > Lyde > Prosodi

Funktioner > Samtalehandinger > Udtryk for deltagelse > Fortsættelsesaccept