Aarhus Universitets segl

Nå (jævn kontur)

Den danske partikel (generelt /nʌ/) dækker mange forskellige funktioner. Blandt disse er det fritstående nå→, dvs. et som står i en tur for sig, og som har jævn (eller flad) intonationskontur.

Det fritstående nå→ fungerer som fortsættelsesmarkør. Det kan optræde flere steder i en tur. Derfor kan det overlappe med en anden talers tur, da den interaktionelle funktion er at vise, at personen, der ytrer det, stadig følger med i og forstår, hvad den anden taler fortæller. Hvis dette nå efterfølges af en pause fra den anden talers side, kan turen overtages, men ellers beholder den anden taler sin tur.

Dette er et eksempel på med jævn intonation:


Kilder og yderligere læsning

Den Danske Ordbog (DDO). Opslag om .

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Opslag om .

Femø-Nielsen (2002) giver en koncis oversigt over forskellig brug af nå

Heritage (1984) er en rimelig omfattende analyse af ohs funktion på engelsk

Local (1996) er en omfattende analyse af betydningen af ohs prosodi på engelsk

Steensig (2001) har et ret omfattende afsnit om prosodi på dansk

Steensig m.fl. (2013) har et afsnit med vores lidt grundigere analyser af både med jævn intonation og med stigende intonation. 


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler 

Samtalens byggesten > Lyde > Prosodi

Samtalehandlinger > Udtryk for deltagelse > Fortsættelsesaccept