Aarhus Universitets segl

Mm (accept af anmodning)

Den lille interjektion mm er et af de hyppigste ord i dansk talesprog. Det optræder typisk på anden eller tredje position i en sekvens og kan have mange forskellige funktioner alt efter dets position og intonation. I dette opslag kigger vi på mm fungerende som accept af anmodning.

Accept af anmodning forekommer i anden position i spørgsmål-svar sekvenser, hvilket man kan se i eksemplet herunder:

I eksemplet anmoder Mia i linje 01 om lov til at smage på noget, hvorefter Do accepterer i linje 03 ved at sige mmm. Karakteristisk for et ja-svarende mm er et intonationsmønster der starter med en dyb flad tone, som fortsætter i en opadgående bevægelse og ender ud i en høj flad tone.


Kilder og yderligere læsning:

Dalum (2017) beskriver forskellige funktioner af mm i forbindelse med deres intonation.


Indgange:

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Samtalehandlinger > Spørgende samtalehandlinger