Aarhus Universitets segl

Hva

Ordet hvad i skriftligt dansk dækker over mindst fire forskellige former med forskellige funktioner i dansk samtalesprog. En af disse former er hva.

Hva [væ] er den hyppigst forekommende af de fire varianter, og fungerer både som direkte og indirekte pronomen. Formen bruges ikke kun i samme betydning som skriftsprogets hvad, men af og til også med betydningen hvilken. Ved at bruge hva i en ytring (som direkte pronomen) viser man, at man ønsker information. Hva optræder aldrig som en selvstændig ytring, men altid som del i større syntaktiske enheder. En hyppig konstruktion er eller hva, som bruges efter ytringer, der kunne være afsluttet selv uden dette ekstra påhæng, og som bruges til at bede om en bekræftelse på noget i den forudgående ytring. Læs mere på opslaget om eller hva.

Her er et eksempel på hva i brug som pronomen (og i linje 2 også i konstruktionen eller hva). Pelle og Bjarne taler i telefon, og Bjarne er netop vendt hjem fra en tur, som han skulle skrive en feature om:

I linje 1 ser vi hva brugt som direkte pronomen, som bruges til at anmode om information, og Bjarne kvitterer i linje 4 med den ønskede information. Formen hvad forekommer også af og til som pronomen, men dog langt sjældnere end hva. Hva lader til at være den umarkerede af de to. Se mere under opslaget om hvad.


Kilder og yderligere læsning

Brøcker et al. (2012). En grundig gennemgang af fire fænomener i dansk samtalegrammatik, herunder talesprogets forskellige varianter af skriftsprogets hvad.

Hansen og Heltoft (2011: 606). Det store værk om dansk grammatik. S. 606 beskriver nogle af  hvads funktioner, også i talesproget, men er dog utilstrækkelig ifht. denne hjemmesides beskrivelse.

Jørgensen (2015). En mere dybdegående beskrivelse af de forskellige varianter af hvad i brug i talesproget.

Jørgensen (2011b). Kort, populærvidenskabelig artikel på sprogmuseet.dk om de fire talesprogsvarianter af hvad.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Pronominer

Samtalehandinger > Spørgende samtalehandlinger > Anmodning om information