Aarhus Universitets segl

Hva:

Ordet 'hvad' i skriftligt dansk dækker over mindst fire forskellige former med forskellige funktioner i dansk samtalesprog. En af disse former er hva:.

Det langtrukne hva: [væ:] bruges i begyndelsen af en ytring for at markere indledningen til et spørgsmål, og er derfor ikke det samme som det interrogative pronomen hva. Det ser ud til oftest at indlede ja/nej-spørgsmål, og i de tilfælde vil den handling der udføres, være en anmodning om en bekræftelse. Det er tilfældet i nedenstående eksempel, hvor Bjarne netop har ringet Pelle op for at høre hvor langt han er med madlavningen:

Uddraget kommer lige efter åbningssekvensen i en telefonsamtale. Linje 01 er et ja/nej-interrogativt spørgsmål, der indleder snak om et emne der ikke har været berørt før. Vi vil ikke udelukke, at hva: også kan bruges til at indlede spørgsmål der ikke er af ja-nej-typen, men er dog i data kun stødt på hva: med ja/nej-spørgsmål indtil videre.

Hva: giver muligvis udtryk for tøven hos taleren, og kan således være forbundet med tøvemarkøren øh(m).


Kilder og yderligere læsning

Brøcker et al. (2012). En grundig gennemgang af fire fænomener i dansk samtalegrammatik, herunder talesprogets forskellige varianter af skriftsprogets hvad.

Hansen og Heltoft (2011: 606). Det store værk om dansk grammatik. S. 606 beskriver nogle af hvads funktioner, også i talesproget, men er dog utilstrækkelig ifht. denne hjemmesides beskrivelse.

Jørgensen (2015). En mere dybdegående beskrivelse af de forskellige varianter af ’hvad’ i brug i talesproget.

Jørgensen (2011b). Kort, populærvidenskabelig artikel på sprogmuseet.dk om de fire talesprogsvarianter af ’hvad’.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Samtalehandinger > Spørgende samtalehandlinger > Anmodning om bekræftelse