Aarhus Universitets segl

Så som emneskiftemarkør

Ordet  har flere forskellige funktioner, bl.a. som emneskiftemarkør. En sådan markør kan bruges til at vise, at taleren ønsker det igangværende emne for samtalen afsluttet, og til at vende tilbage til eller introducere et nyt emne.

Eksemplet nedenfor illustrerer denne brug af så. Det stammer fra en optagelse af et band, der øver op til en koncert i deres øvelokale. Dennis er i gang med at justere nogle lyde på en computer, hvorimens Nicolai og Lars laver sjov med hinanden og spiller vilkårligt på deres instrumenter i linjerne 12 til 16.

Med S::Å i linje 7 annoncerer Dennis et ønske om at skifte emne. De andre stopper med at spille og en pause på 0.9 sekunder følger, hvorefter K introducerer et nyt emne i linjerne 19 til 21, som de andre efterfølgende tilslutter sig (jf. linje 12 og 13). 


Kilder og yderligere læsning

Kragelund & Mikkelsen (2010). I denne bacheloropgave viser Kragelund og Mikkelsen, hvordan musikere i et øvelokale skifter mellem hverdagssnak og institutionel snak.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsændring