Aarhus Universitets segl

Tunge led i forfelt og ekstraposition

I begyndelsen af danske talesprogsytringer finder man ofte to led, der tilsyneladende spiller samme rolle i sætningen. Det første af dem kan bestå af ét eller flere ord og potentielt være en hel ledsætning, mens det næste består af et enkelt pronomen eller småadverbium. Det første led kaldes det tunge led, mens det andet led kaldes kopien.

I eksemplet herunder ses det tunge led min telefon og kopien den, der potentielt begge kunne udfylde rollen som sætningens subjekt alene, og som begge refererer til den samme referent, nemlig Bolettes telefon.

 I en sætningsskemaanalyse står den i forfeltet, mens min telefon står i ekstraposition (positionen umiddelbart til venstre for forfeltet).

K

EP

FF

v

n

a

V

N

A

jam::

min telefon

den

slukkede

-

Der findes naturligvis også en tilsvarende konstruktion uden kopi, hvor det tunge led selv står i forfeltet (som f.eks. i det tænkte eksempel: ”jam:: min telefon slukkede”). Det lader dog til, at konstruktionen uden kopi kun kan bruges i særlige sammenhænge. Når det tunge led er et personnavn, gælder det f.eks., at konstruktionen uden kopi specifikt anvendes i sammenhænge, hvor referenten er nævnt eksplicit i den forudgående samtale eller på en anden måde kan antages at være kendt og relevant i sammenhængen for begge talere i den specifikke kontekst. Det skal undersøges nærmere, hvilke særlige omstændigheder der skal være gældende, for at konstruktionen uden kopi kan anvendes, for andre typer af tunge led end personnavne.

Konstruktionen med kopi kan altså betragtes som standardmåden at formulere denne slags ytringer på, mens konstruktionen uden kopi kun kan anvendes, når visse særlige forhold er opfyldt.


Kilder og yderligere læsning

Brøcker et al. (2012) har en beskrivelse af fordelingen af tunge led i forfelt og ekstraposition på dansk samt hvad der betinger valget af placering, når det tunge led er et personnavn.

Christensen og Christensen (2005) indeholder en introduktion til sætningsskemaet.


Indgange

Samtalehandinger > Informerende, rapporterende og fortællende samtalehandlinger > Rapportering