Aarhus Universitets segl

Okay med faldende intonation

På dansk eksisterer ordet okay både som adjektiv, adverbium og interjektion. I talesproget er der to udtaler: okay med faldende intonation og okay med stigende intonation, og de to har forskellige betydninger, men forskellen afspejles ikke i skriftsproget. Her beskriver vi det faldende okay som interjektion.

Det faldende okay har tryk på første stavelse, som kommer til udtryk ved at pitch starter højt og at første stavelse har højere volumen og/eller er forlænget.

Faldende okay i tredje position kan fungere som kvittering, for eksempel for modtagelse af information. Dette kan ses i linje 7 i følgende eksempel:

Samtalebanken|sam4|moedregruppen1 | 1100 ((ansigt-til-ansigt))

01   SUS:   (det) var oss fra [candinavia↘
02   DOR:                     [å (m:)
03          (1.0)
04   DOR:   var det det→
05   SUS:   ja↗ det var det vi så (det) i avisen↘
06          (0.3)
07   DOR:   _okay

I linje 1 informerer Sus om at noget slik er fra et bestemt slikselskab, som de har snakket om tidligere. I linje 4 stiller Dorit et spørgsmål i form af anmodning om bekræftelse, og i næste linje bekræfter Sus med ja og fortæller hvor hun ved det fra. Dorits okay i linje 7 kvitterer for at hun har modtaget Sus’ bekræftelse.

Faldende okay kan forekomme mellem emner, og her får det funktion som emneskiftemarkør. Dette kan ses i linje 10 i følgende eksempel, hvor Simon og Liv taler om ét emne før okay og så om et helt andet emne efter okay.

Knudsen 2015 | ADK:03:L&S:2.31fisketur | 01

01   SIM:   er de i danmark nu og >sådan noget< der
02          (0.2)
03   LIV:   hvem
04          (0.6)
05   SIM:   ja det er de jo så
06   LIV:   j↑a:: de er jo på vej ø:h de fordi de
07          ringede da:: °>lige da: de< øhm var kommet
08          i land°↘
09          (0.2)
10   SIM:   Okay
11          (0.6)
12   LIV:   hva::d ø:h (0.3) hva: hva hva laver ↑i så
13   SIM:   ·hhh ↑jamen vi er såe kommet hjem

Der kan godt opstå et nyt emne efter et kvitterings-okay, så på den måde kan både kvitterings-okay og emne-skift-okay fungere som sekvenslukkere.


Kilder og yderligere læsning

Knudsen (2015) beskriver både det stigende og faldende okay i disse funktioner.

Sørensen & Steensig (2021) beskriver primært det stigende okay, men som kvittering der er forskellig fra det faldende okay som kvittering.


Indgange

Former > Lyde > Prosodi

Former > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Funktioner > Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Kvittering

Funktioner > Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsændring