Aarhus Universitets segl

Okay med faldende intonation

På dansk eksisterer ordet okay både som adjektiv, adverbium og interjektion. I talesproget er der to udtaler: okay med faldende intonation og okay med stigende intonation, og de to har forskellige betydninger, men forskellen afspejles ikke i skriftsproget. Her beskriver vi det faldende okay som interjektion.

Det faldende okay har tryk på første stavelse, som kommer til udtryk ved at pitch starter højt og at første stavel-se har højere volumen og/eller er forlænget.

Faldende okayi tredje position kan fungere som kvittering, for eksempel for modtagelse af information. Dette kan ses i linje 7 i følgende eksempel:

Samtalebanken|sam4|moedregruppen1 | 1100 ((ansigt-til-ansigt))

01   SUS:   (det) var oss fra [candinavia↘
02   DOR:                     [å (m:)
03          (1.0)
04   DOR:   var det det→
05   SUS:   ja↗ det var det vi så (det) i avisen↘
06          (0.3)
07   DOR:   okay

I linje 1 informerer Sus om at noget slik er fra et bestemt slikselskab, som de har snakket om tidligere. I linje 4 stiller Dorit et spørgsmål i form af anmodning om bekræftelse, og i næste linje bekræfter Sus med ja og fortæller hvor hun ved det fra. Dorits okay i linje 7 kvitterer for at hun har modtaget Sus’ bekræftelse.

Faldende okay kan forekomme mellem emner, og her får det funktion som emneskiftemarkør. Dette kan ses i linje 10 i følgende eksempel, hvor Simon og Liv taler om ét emne før okay og så om et helt andet emne efter okay.

Knudsen 2015 | ADK:03:L&S:2.31fisketur | 01

01   SIM:   er de i danmark nu og >sådan noget< der
02          (0.2)
03   LIV:   hvem
04          (0.6)
05   SIM:   ja det er de jo så
06   LIV:   j↑a:: de er jo på vej ø:h de fordi de
07          ringede da:: °>lige da: de< øhm var kommet
08          i land°↘
09          (0.2)
10   SIM:   Okay
11          (0.6)
12   LIV:   hva::d ø:h (0.3) hva: hva hva laver ↑i så
13   SIM:   ·hhh ↑jamen vi er såe kommet hjem

Der kan godt opstå et nyt emne efter et kvitterings-okay, så på den måde kan både kvitterings-okay og emne-skift-okay fungere som sekvenslukkere.


Kilder og yderligere læsning

Knudsen (2015) beskriver både det stigende og faldende okay i disse funktioner.

Sørensen & Steensig (under udgivelse) beskriver primært det stigende okay, men som kvittering der er forskellig fra det faldende okay som kvittering.


Indgange

Former > Lyde > Prosodi

Former > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Funktioner > Handlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Kvittering

Funktioner > Handlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsændring