Aarhus Universitets segl

Og (konjunktion)

Konjunktionen og sidestiller sproglige elementer såsom ord og sætninger. I dansk talesprog kan og fra skriftsproget udtales enten som [ʌ], en å-vokallyd, eller [ʌw], å-vokal og en w-lyd.

Den mest almindelige måde at udtrykke og i talesproget er med [ʌ] å, og i eksemplet herunder kan det ses, hvordan og sidestiller ordene kaffe og kopper i ytringen.

For at afspejle at konjunktionen udtales [ʌ] i talesproget, transskriberes den blot med vokalen å.

[ʌw]-formen optræder mindre hyppigt og derudover i mere specifikke omgivelser, altså bestemte steder i en ytring. For at afspejle udtalen, transskriberes [ʌw] som og, altså identisk med skriftsprogsformen. Da formen forekommer mindre hyppigt i data, skal det undersøges nærmere, hvordan den helt præcist bruges og forekommer i talesproget, men vi har nogle indledende hypoteser. Den bruges f.eks. til at understrege, at der er to sideordnede elementer i ytringen, hvilket kan ses i nedenstående eksempel:

Her understreger taleren Susanne (SUS) det faktum, at den kaffe, som hun køber til modtageren Dorte, var med chokolade og nødder. Lige inden denne bid har de netop talt om en chokoladekaffe, som en anden samtaledeltager har.

[ʌw] optræder også i forbindelse med tøvemarkører som f.eks. øh. I eksemplet herunder fortæller Tine (TI) om en person, som skal ind på prøve som telefonsælger.

Formen optræder også inden andre tøvemarkører som f.eks. pauser. Dette kan ses i eksemplet herunder. Her svarer Susanne (SUS) på et spørgsmål om, hvor mange børn, der er tilmeldt en juletræsfest, som hun står for at lave slikposer til.

En mulig forklaring kunne være, at hvis taleren tøver, så forlænges den korte å-form og bliver til den længere [ʌw]-form i stedet. Men [ʌ]-formen kan også optræde i forbindelse med tøvemarkører, hvilket betyder, at denne placering ikke er unik for [ʌw]-formen.

Den tredje hypotese er, at [ʌw]-formen bruges i forbindelse med oplæsning i samtaler. Her kunne man forestille sig, at brugen af denne form bruges som en afspejling af skriftsprogsformen. I nedenstående eksempel læser Sebastion (SE) nogle studietursregler højt fra sin computer.

En anden mulig hypotese kunne også være, at man understreger den sidste konjunktion, når man opremser elementer fra en liste. I det her eksempel kunne Sebastian markere, at listen er slut efter [ʌw]. Men dette skal undersøges nærmere.


Kilder og yderligere læsning

Bruun (2018) er en grundig beskrivelse af og/at.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Konjunktioner

Samtalens byggesten > Syntaks >  Ydre syntaks og sekvensorganisering