Aarhus Universitets segl

Nå+nå

Partiklen (generelt /nʌ/) kan redupliceres, dvs. at man kan ytre den to eller flere gange lige efter hinanden, som én intonationsenhed. Nå+nå bruges blandt andet i situationer, hvor noget information er blevet seriøst revideret og hvor taleren derfor har behov for at indikere, at hans eller hendes forståelse ligeledes er revideret. I eksemplet nedenfor bekræfter Hans først at han har solgt alle de ting som Fie har i kommission hos ham (linje 4-8) med undtagelse af et specifikt møbel som de lige har diskuteret og som Hans refererer til som "den der" i linje 8-9. Da Fie i linje 13 spørger ind til om også malerierne er solgt, går det åbenbart op for Hans at han har taget fejl. Han oplyser derfor Fie om at malerierne ikke er solgt (og at han faktisk kan se dem derfra hvor han sidder). Dermed reviderer han den information han tidligere gav Fie, om at han havde solgt "næsten det h↑ele" og Fie registrerer denne revidering ved at producere et nå+nå.


Kilder og yderligere læsning

Den Danske Ordbog (DDO). Opslag om .

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Opslag om .

Femø Nielsen (2002) giver en koncis oversigt over forskellig brug af nå, men har ikke nå+nå med.

Heritage (1984) er en omfattende analyse af nogle af oh’s funktioner på engelsk

Heinemann (2016a) er en analyse af nå+nå og inkluderer flere eksempler som det viste. 

Heinemann (2003) og (2009) har afsnit om andre reduplikerede elementer i dansk, nej og ja.

Stivers (2004) giver et generelt overblik over hvordan reduplikation bruges i interaktion i flere forskellig sprog.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser Interjektioner og partikler

SamtalehandlingerIndledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsafslutning

Samtalehandlinger > Udtryk for deltagelse > Udtryk for forståelse