Aarhus Universitets segl

Nå+nå

Partiklen (generelt /nʌ/) kan redupliceres, dvs. at man kan ytre den to eller flere gange lige efter hinanden, som én intonationsenhed. Nå+nå bruges blandt andet i situationer, hvor noget information er blevet seriøst revideret og hvor taleren derfor har behov for at indikere, at hans eller hendes forståelse ligeledes er revideret. I eksemplet nedenfor bekræfter Hans først at han har solgt alle de ting som Fie har i kommission hos ham (linje 4-8) med undtagelse af et specifikt møbel som de lige har diskuteret og som Hans refererer til som "den der" i linje 8-9. Da Fie i linje 13 spørger ind til om også malerierne er solgt, går det åbenbart op for Hans at han har taget fejl. Han oplyser derfor Fie om at malerierne ikke er solgt (og at han faktisk kan se dem derfra hvor han sidder). Dermed reviderer han den information han tidligere gav Fie, om at han havde solgt "næsten det h↑ele" og Fie registrerer denne revidering ved at producere et nå+nå.

TH/M2/03 | Hans & Fie | Kommision ((telefon))

01  Fie:                          [Men ellers
02          har du så næsten solgt det h↑ele sir du↗
03          (0.1)
04  Hans:   Jam' det har jeg faktisk, de:r er ikke nogen
05          ehm figurer tilbage >så vidt jeg d' ved↘<
06  Fie:    Nej↘
07          (.)
08  Hans:   Så vidt jeg ka hu:sk'=Der er faktisk kun den
09          der tilbage↘
10          (0.5)
11  Hans:   Så ka vi lave [(en    )
12  Fie:                  [å Malerierne er oss solgt↗
13  Hans:  ·hh Undskyld↘=
14  Hans:   =Der er noget me' malerierne↘=
15  Hans:   =Nej de i[kk solgt↘
16  Fie:             [Nå
17  Fie:    Nå=[nå
18  Hans:      [E:h:: :(0.8) Der var (0.2) Nej jeg ka da
19          sitte å se det me': Me' drengen me' køerne
20          (.)
21          Det (hæn[ger li') derude endnu↘


Kilder og yderligere læsning

Den Danske Ordbog (DDO). Opslag om .

Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). Opslag om .

Femø Nielsen (2002) giver en koncis oversigt over forskellig brug af nå, men har ikke nå+nå med.

Heritage (1984) er en omfattende analyse af nogle af oh’s funktioner på engelsk

Heinemann (2016a) er en analyse af nå+nå og inkluderer flere eksempler som det viste. 

Heinemann (2003) og (2009) har afsnit om andre reduplikerede elementer i dansk, nej og ja.

Stivers (2004) giver et generelt overblik over hvordan reduplikation bruges i interaktion i flere forskellig sprog.

 


Indgange

Former > Ordklasser Interjektioner og partikler

FunktionerSamtalehandlingerIndledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsafslutning

Funktioner > Samtalehandlinger > Udtryk for deltagelse > Udtryk for forståelse