Aarhus Universitets segl

Øh(m) efter konjunktion som aktivitetsskiftemarkør

Det lille ord øh eller øhm er lidt specielt i forhold til de fleste andre ord. Den grammatiske tradition kategoriserer det som en interjektion (udråbsord), og det gør vi også (i hvert fald på nuværende tidspunkt). Men øh(m) kan forekomme flere steder i sætningen end de fleste andre interjektioner kan, og der er steder hvor interjektioner normalt kan forekomme, og øh(m) ikke kan. For den sags skyld kan det også forekomme flere steder end ord fra andre ordklasser kan. Nogle vil måske mene at det ikke engang er et ”rigtigt” ord, men derimod et mere perisprogligt fænomen. Vi vil dog fastholde at det er et egentligt ord, eller i hvert fald en grammatisk størrelse, da der stadig er begrænsninger for hvor(når) det kan forekomme, og da det har samtalegrammatiske funktioner. Det kan udtales med eller uden m til sidst, og kan også udtales med vokalen æ (IPA: [ε]) i stedet for ø (IPA: [œ]). Så vidt vi kan se, gør vokalen eller tilstedeværelsen af m ikke nogen forskel for ordets funktion, så derfor bruger vi stavemåden øh(m) til at omtale alle fire variationer.

Til dags dato har vi identificeret tre forskellige funktioner af øh(m), der har hvert deres opslag her på siden. De funktioner er: ordsøgningsmarkør, problemmarkør i svar på spørgsmål, samt aktivitetsskiftemarkør. Dette opslag gennemgår funktionen af øh(m) når det efterfølger en konjunktion og signalerer et skift i aktivitet.

Øh(m) kan optræde i hvert fald efter konjunktionerne men, jamen, så, fordi og fordi at og formentlig flere. Når øh(m) bruges her, signalerer konstruktionen at der skal til at ske et skift i samtaleaktiviteten, fx i form at introducere et nyt emne, vende tilbage til et tidligere emne, eller begynde at runde samtalen af. Faktisk kan konjunktionerne alene også udføre denne funktion, men de bruges altså også hyppigt sammen med øh(m).

I nedenstående uddrag ses to eksempler på at konstruktionen konjunktion + øh(m) bruges til at skifte aktivitet. Det er fra en telefonsamtale mellem BO og hendes mor, og MOR har netop kommenteret på nogle fugle der kan høres i baggrunden på BOs side, som hun i linje 1 kommenterer har det da rigtig sjovt:

I linje 6 er der en længere pause der kan antyde at emnet om fuglene er udtømt, hvorefter BO synes at bekræfte dette i linje 7 med et afsluttende yes og MOR i linje 8 med . I linje 9 indleder BO så med jam’n ø:h hvorefter hun påbegynder aktiviteten at lukke samtalen ned med jeg ve smutte igen. MOR godtager det aktivitetsskift i linje 11 med JA, men skifter så selv aktivitet, da hun har brug for at indskyde noget før de er færdige med at snakke. Det gør hun i linje 13 med samme slags konstruktion, men ø::h, og opfølger det med at bede BO om at tage en gryde med som hun har lånt, næste gang hun kommer på besøg.


Kilder og yderligere læsning

Brøcker m.fl. (2012) er en videnskabelig artikel af DanTIN-forfattere, som blandt andet indeholder et afsnit om øh(m).

Hamann & Lange (2011) er en kort formidlende artikel på nettet om øh(m)'s forskellige funktioner.

Schegloff (2010) er en videnskabelig artikel som gør rede for forskellige anvendelser af engelsk uh(m) i samtaler.

Sørensen m.fl (2019) er en grundig gennemgang af øh(m).


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Interjektioner og partikler

Samtalehandlinger > Indledning og afslutning af aktiviteter > Aktivitetsændring