Aarhus University Seal

Post

Jamen som svarindleder efter hv-spørgsmål

I dansk talesprog er det lille ord jamen ret almindeligt. Det kan have flere forskellige funktioner, som indlede svar efter hv-spørgsmål, gøre svaret mere høfligt, signalere et forbehold eller et uklart svar.

Men jamen kan også bruges som svarforsinkelse, som i eksemplet nedenfor, som viser et kortere, indskud ind i en tur. Alenemoren Katja har ringet til Lars’ radioprogram Natteravnen, hvor lyttere ringer ind for at få råd til og luft for forskellige problemer. Katja føler sig isoleret i hjemmet, så Lars spørger i linje 1, hvad hun kunne tænke sig at lave ud over at passe sin søn:

AULing|Natteravn|Katja|138-144| ((radio))

01   LAR:   hva ku du tænke dig å la:ve↘
02          (0.7)
03   KAT:   .pt ø:h jamen jeg havde faktiskh
04          (0.3) prøvet å: lokke kommunen
05          til å:: å give mig noget et
06          noget revalidering så jeg ku
07          starte en uddannel°se°↘
08   LAR:   ja[er ]↗
09   KAT:     [.pt ] .hh å det vil de ikk heh hhh↘

I dette eksempel har vi et længere svar end måske forventet. Katja kunne f.eks. have sagt ”jeg vil gerne starte en uddannelse” eller ”jeg kunne godt tænke mig at tage en uddannelse,” men hun begynder at beskrive sin situation (linje 3) begyndende med en tøvemarkør ø:h, som følges af jamen. Svaret ”starte en uddannelse” kommer først i linje 7 efter en jamen-indledt sidebemærkning i linje 3-6 - hun har prøvet at afhjælpe problemet selv, dog uden held.  Det er relevant i forhold til svaret. Jamen kan således varsle adskillelse mellem spørgsmål (linje 1) og endeligt svar (linje 7) pga. noget indskudt information. Altså kan man bruge jamen til at indikere et skift i den relevante kontekst, og ydermere til at vise den følgende turs retning og dermed regulere turtagningen. Desuden informerer jamen her samtalepartneren om, at der vil komme et svar, men med forsinkelse, for det, der umiddelbart følger, er kun en indskudt bemærkning.


Kilder og yderligere læsning

Jucker (1993) om et lignende fænomen på engelsk.

Pedersen (2015) grundigt om jamen som svarindleder efter hv-spørgsmål, og introducerer jamens andre mest regelsmæssige funktioner.

Svennevig (2001) om et lignende fænomen på norsk.


Indgange

Samtalens byggesten > Ordklasser > Konjunktioner

Samtalehandlinger > Spørgende samtalehandlinger > Respons på anmodning om information