Aarhus Universitets segl

Generelt om opslag

Hele samtalegrammatik.dk bygger på undersøgelser af samtaledata. Vi beskriver samtalegrammatiske fænomener efterhånden som vi får dem undersøgt. Og når vi har udført en undersøgelse af et samtalegrammatisk fænomen, laver vi et opslag om det.

Et opslag er en kort redegørelse for hvad vi (eller eventuelt andre) har fundet ud af om et konkret samtalegrammatisk emne. I opslagene beskriver vi de former eller strukturer som hører under det pågældende emne, og vi forsøger samtidig at sige hvilke handlinger disse former kan udføre eller kan være med til at udføre.

Et eksempel kunne være det vi har skrevet om fordi-ytringer. En af de ting der er særlige ved ytringer der indledes med fordi i samtalesproget, er at disse ytringer både kan have helsætnings- og ledsætningsrækkefølge. Dette gør at man kan finde opslaget om fordi-ytringer under Former > Sætninger > Helsætninger og ledsætninger. Den handling som fordi-ytringer udfører, er oftest at begrunde noget. Derfor kan det samme opslag også findes under Handlinger > Andre handlinger > Begrundelser.

I princippet hører der til alle opslag mindst én form og én handling (ofte flere, da der ikke er noget én-til-én-forhold mellem form og handling). Og ideen med opslagene er at man kan forbinde form og handling, når man læser opslag om de konkrete samtalefænomener.

Man kan altså komme ad flere "stier" til hvert opslag. Det kan brødkrummelinjen ikke finde ud af at vise (se om stier og brødkrummer under Guide til brug af siden), og vi har derfor gjort det til en regel at man nederst i hvert opslag kan finde oplysninger om indgange, dvs. hvilke kategorier under både Former og Handlinger der leder hen til det pågældende opslag.

De fleste opslag slutter af med en oversigt over yderligere læsning om opslagets emne.