Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vores udgivelser

Her kan du finde værker og publikationer som er skrevet af folk fra DanTIN-gruppen. De er sorteret efter år med de nyeste først, og derefter efternavn.

2010 - 2011 - 2012 - 2013

2013

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Caroline Grønkjær, Magnus Glenvad Tind Hamann, Rasmus Puggaard Hansen, Maria Jørgensen, Mathias Høyer Kragelund, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Tina Mølgaard, Henriette Folkmann Pedersen, Søren Sandager Sørensen & Emilie Tholstrup. 2013. The DanTIN project – creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction. I: Petersen, Jan Heegård & Peter Juel Henrichsen (red.): New Perspectives on Speech in Action. Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Om konstruktionen sån en N i danske samtaler. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Pedersen, Henriette Folkmann. 2013. Jamen efter hv-spørgsmål - et tegn på dispræference og forbehold. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Tholstrup, Emilie. 2013. "Ej hvor fint" - En Undersøgelse af den Danske Interjektion Ej. Aarhus: Upubliceret emneopgave. Lingvistik, Aarhus Universitet.

2012

Brøcker, Karen Kiil, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Bierring Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelksen & Jakob Steensig. 2012. Samtalesprogets grammatik: fire fænomener og nogle metodiske overvejelser. I: NyS 42: 10-40. 

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Mathias Høyer Kragelund & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2012. Konversationsanalysen som værktøj til analyse af sproglig variation. I: Henrichsen, Peter Juel & Jan Heegård Petersen (red.): Speech in Action: Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.  219-241.


2011

Brøcker, Karen Kiil. 2011. At “have haft ringet”. Aarhus: Upubliceret bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.

Hamann, Magnus Glenvad Tind & Simon Biering Lange. 2011. Øh – den lille lyd vi alle kender. sprogmuseet.dk/grammatik-2/oh-den-lille-lyd-vi-alle-kender/ (set d. 10-10-13)

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011a. Tunge led i forfeltet og ekstraposition - et fænomen i dansk talesprogsgrammatik. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskning af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 171-177.

Hamann, Magnus Glenvad Tind, Simon Biering Lange & Karen Kiil Brøcker. 2011b. Kopier i talesprogetsprogmuseet.dk/grammatik-2/kopier-i-talesproget/ (set 10-10-13)

Jørgensen, Maria. 2011a. ”Hvad” i dansk talesprog. Aarhus: Upubliceret opgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet

Jørgensen, Maria. 2011b. Hva’ffornoed? Om ordet "hvad" i dansk talesprogsprogmuseet.dk/grammatik-2/hvaffornoed-om-ordet-hvad-i-dansk-talesprog/ (set d. 3/10-13)

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011a. Betydningsforskelle ved brug af helsætning efter fordi. I: Schoonderbeek Hansen, Inger & Peter Widell (red.): 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog: Aarhus Universitet 14. - 15. oktober 2010. Aarhus: Nordisk Institut, Aarhus Universitet. 213–224.

Mikkelsen, Nicholas Hedegaard. 2011b. Ole kom sent fordi… sprogmuseet.dk/grammatik-2/ole-kom-for-sent-fordi/ (set d. 10-10-13) 

Steensig, Jakob, Karen Kiil Brøcker, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Biering Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Mathias Høyer Kragelund & Caroline Grønkjær. 2011. Talesprogets grammatik er anderledes end skriftsprogets. sprogmuseet.dk/grammatik-2/talesprogets-grammatik-er-anderledes-end-skriftsprogets/ (set d. 10-10-13)

2010

Kragelund, Mathias & Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2010. "Ham der indpiskeren" - Emneskift i en institutionel setting. Aarhus: Upubl. bacheloropgave. Afdeling for Lingvistik, Aarhus Universitet.