Aarhus Universitets segl

Ytringssammenhæng

Ytringssammenhæng

I samtalegrammatikken er der forskel på ytringers form alt efter hvor ytringen står i samtalesammenhængen. Hvis den samtalehandling en ytring udfører, er et nyt initiativ, vil ytringen ofte være længere og mere udførlig end en handling som kommer som svar på et initiativ.  

I denne del af grammatikken forklarer vi logikken i denne ytringssammenhæng. Vi tager udgangspunkt i at samtalehandlinger ofte kommer i par, som fx spørgsmål-svar, hilsen-genhilsen, tilbud-accept, vurdering-vurdering. De ytringspar og de andre ytringer der knytter sig til dem, kalder vi sekvenser. Vi kalder den første ytring i sådan et par for en første par-del. Den ytring der reagerer på første par-delen, kalder vi anden par-del. Der kan også komme en slags optakt til et ytringspar, en præ-sekvens, der kan skubbes noget ind mellem første og anden par-delen, en indskudt sekvens, og der kan komme en reaktion på ander par-delen, post-sekvens.  

Yderligere læsning 

Den grundigste kilde om denne form for ytringssammenhæng er Schegloff (2007).  

De fleste nyere grundbøger i samtaleanalyse indeholder en beskrivelse af sekvenser og ytringssammenhæng, fx Sidnell (2010) og Liddicoat (2022).