Aarhus Universitets segl

Betydning

I gennemgangen af Ordklasser brugte vi betydning som et af kriterierne for hvilket ord en ordklasse tilhører, fx står der under Verber  at de "kan henvise til handlinger, begivenheder og tilstande". Det er en anden form for betydning vi behandler i denne del af grammatikken. Her vil vi se på hvordan henvisninger til verden og sammenhængen bliver udført i samtalegrammatikken.  

Meget af det man benævner og henviser til i samtalesproget, findes i samtalesituationen. Vi kalder den form for betydning Situationsbetydning. Når folk taler om ting uden for samtalesituationen, bestræber de sig ofte på at forbinde det de benævner, med situationen og hvad samtalepartneren formodes at vide. Disse bestræbelser forklarer vi under overskriften Genkendelse af henvisninger. Situationen, den forudgående samtale og hvad samtalepartneren formodes at vide, har også betydning for hvor og hvordan der henvises i en samtaleytring. Principperne for dette forklarer vi under overskriften Organisering af information