Aarhus Universitets segl

Funktioner

Denne del af grammatikken handler om hvad samtalesproget bruges til. Det bruges først og fremmest til at gøre noget med, fx bede om noget, afvise noget, vurdere noget, rapportere om noget osv. Vi har samlet beskrivelser af hvad man kan gøre med samtalesproget under overskriften Samtalehandlinger. Her kan man slå op under bestemte samtalehandlinger og se hvordan de typisk udføres og hvad logikken er bag den måde samtalehandlinger udføres på.  

Samtalehandlinger udføres normalt som reaktion på noget, og samtalehandlinger kalder også ofte på en bestemt reaktion. Der er stor forskel på grammatikken alt efter om det man siger, kommer som et svar på noget eller som et nyt initiativ.  Disse sammenhænge forklarer vi under overskriften Ytringssammenhæng.  

Det er oplagt at samtalesproget også bruges til at udtrykke betydning. Ords bogstavelige betydning forklares i en ordbog, ikke her i grammatikken. Men under overskriften Betydning forklarer vi hvordan ytringer i samtalesproget peger på ting i verden, bestemte handlinger, følelser, begivenheder osv., og på den sammenhæng talen bliver til i.